Årsplan 2014-2016

Budget, mål- och resursplan

Enligt kommunallagen ska kommunen inför varje år upprätta en budget för närmast kommande år och en plan för de därpå följande två åren.

Vadstena kommuns mål- och resursplan ska ge en samlad bild av de mål som kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen har beslutat. Mål- och resursplanen innehåller också de åtaganden och ekonomiska ramar som nämnderna har att förhålla sig till under planperioden.

Mål- och resursplanen för 2018-2020 följs upp varje år i årsredovisningen.

KONTAKT

Ekonomi
Birgitta Calén ekonomichef
Telefon: 0143-151 64
Skicka e-post