Elever

Sankt Persskolan

Sankt Persskolan är lågstadieskola där även förskoleklassen går och den ligger centralt i den gamla stadskärnan. Skolan är fördelad på flera olika byggnader som alla omringar den stora skolgården.

På Sankt Persskolan går elever i förskoleklass upp till och med årskurs 3. Vi arbetar kring en helhetssyn på eleverna. Eleverna på skolan är alla vuxnas ansvar. Genom att skapa goda lärmiljöer ger vi eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. På rasterna är det alltid flera vuxna ute på skolgården och skolmåltiden är en viktig del av skoldagen.

På Sankt Persskolan arbetar vi dagligen med skolans värdegrund i årskursbundna arbetslag kring eleverna. Eleverna i årskursen tillhör en basgrupp men arbetar också i andra grupperingar. Lärarna i arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling vilket skapar en samhörighet i årskursen.

På skolan finns ett fritids och flera lärare arbetar både i skolan och på fritids.

På skolan går det cirka 300 elever.

 

KONTAKT

Sankt Persskolan
Expedition: 0143-152 03
eller 0143 - 152 23
Besöksadress:
Hovsgatan 13
5920 30 Vadstena

Skicka e-post