Lättläst: Hjälp med pengar

Den som inte tjänar några egna
pengar eller har väldigt lite pengar
kan ibland få pengar av kommunen.
Det kallas att få försörjningsstöd
eller ekonomiskt bistånd.

Du kan bara få försörjningsstöd om
du verkligen behöver det.
Då får du pengar till det allra viktigaste
som till exempel mat, hyra och kläder.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0143-151 50
Fax: 0143-151 46

Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Kontaktuppgifter till
ansvariga chefer

Socialförvaltningen