Novisen 2 omslag

Detaljplan för del av Novisen 2 m.fl.

Publicerad 2018-11-26

Detaljplaneförslaget för del av Novisen 2 m.fl. är ute på samråd under tiden 26 november - 21 december 2018.

Ett detaljplaneförslag som möjliggör ny bebyggelse vid Vätterns strand, i anslutning till äldreboendet Vätterngården har beretts för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Samråd om planförslaget pågår till och med den 21:a december 2018.

Läs mer om processen och planförslaget här.