pussel bit system

Kommunstyrelsen får utökad budgetram för kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder

Publicerad 2017-04-27

Kommunfullmäktige beslutade under onsdagens sammanträde att utöka kommunstyrelsens budgetram med 5 miljoner kronor. Pengarna ska användas för åtgärder i samband med utveckling och implementering av ett nytt styrsystem, med syfte att skapa förutsättningar för en genomgripande förändring av hela kommunorganisationen.

Ett styrsystem är ett regelverk för hur en kommun styrs gällande mål och resurser. Styrsystemet avgör vad som ska beslutas, när beslutet ska fattas och vilken politisk instans som ska fatta beslutet. Förutom en utveckling av styrsystemet i Vadstena kommun ska de extra pengarna användas till förändring i organisationskulturen genom värdskap och gemensamma värderingar samt ledar- och medarbetarutvecklingsprogram.

- Det handlar ytterst om ett perspektivskifte och en satsning på en genomgripande kompetens- och kvalitetshöjning, berättar kommunstyrelsens ordförande Mats Wahrén (K).

- Det innefattar både nyrekryteringar, utbildningar och systemstöd.

De åtgärder som vidtas med anledning av utveckling och implementering av nytt styrsystem ska fortlöpande rapporteras till kommunstyrelsen med start i juni 2017.

För mer information

Mats Wahrén (K)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-225 47 43
Skicka e-post