Sovande barn

Vistelsetid för barn på nätter och helger?

Publicerad 2017-03-30

Kultur- och utbildningsnämnden har beställt en utredning om vistelsetid i förskolan och fritidshem på obekväm tid. Det som populärt kallas "nattdagis".Bakgrunden är Skolinspektionens granskning där  rekommendationen blev att Vadstena kommun bör erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger.

Skollagen ställer inte något direkt krav på att kommunen är skyldig att erbjuda vistelsetid på kvällar, nätter och helger. Däremot står det i skollagen att kommunen ska sträva efter att hitta en lösning.

Med tanke på att nästan 40 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar på kvällar, nätter och helger är det rimligt att kommunen på något sätt bistår med att stöjda familjen. Det handlar alltså inte enbart om "nattdagis" utan även tider kan vara aktuella.

Utredningen ska presenteras för kultur- och utbildningsnämnden i maj och utredarna vill nu komma i kontakt med föräldrar som har synpunkter och önskemål i denna fråga.

Du är välkommen att kontakta
bo.gafvert@vadstena.se
eller 0143 150 22