Vadstenaakademien

Nytt kultursamarbete mellan Norrköping och Vadstena

Publicerad 2017-04-04

Norrköping och Vadstena vill knyta samman sina två starka kulturkommuner på ett nytt sätt som blir till nytta för hela regionen. Avsikten är att skapa ett långsiktigt samarbete i form av ett musikaliskt kraftfält.

Foto: Vadstena-Akademien, Markus Gårder

- Vi behöver mer av regionalt samarbete, inte minst inom kulturen. Med det här samarbetet förstärks musiklivet i Norrköping och Vadstena, men också i hela regionen, säger Lars Stjernqvist (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Målen är bland annat att:

  • Skapa en brygga för klassisk sång genom och mellan Wilhelm Stenhammar International Music Competition, Vadstena-Akademien och Scenkonstbolaget i Östergötland.
  • Utveckla och säkerställa Wilhelm Stenhammar International Music Competition till nytta för hela regionen.
  • Stärka samarbetet mellan städerna genom samarbeten mellan Vadstena-Akademien, Sång- och Pianoakademin i Vadstena, musikutbildningen vid De Geergymnasiet i Norrköping samt Norrköpings Symfoniorkester.


– Vadstena och Norrköping tar initiativet till att öppna en arena för konstnärlig förnyelse och oförutsägbara skapande möten. Vi har genom praktisk kulturpolitik öppnat för utbyten och kreativ samverkan, säger Anders Hedeborg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen Vadstena.

Läs avsiktsförklaringen

Norrköping har en musikutbildning med riksintag på gymnasienivå och aktiva kulturinstitutioner som Norrköpings Symfoniorkester och Wilhelm Stenhammar International Music Competition. Norrköping har också en betydande musikal- och musikteatertradition. Norrköpings kommun har som målsättning att bli en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Vadstena vårdar det medeltida arvet och kulturhistoriskt intressanta miljöer samt värnar ett starkt musikliv och utbildningar inom klassisk musik. Vadstena har en stark tradition inom musik och scenisk konst med till exempel Vadstena-Akademien, Vadstena Sång- och Pianoakademi samt Shakespeare på Gräsgården.