Mats Manfredsson Viva Vision Vadstena

Näringslivsservice

Från 2011 samlas Vadstenas näringsliv, handel och besöksnäring i en gemensam organisation - Vision Vadstena. Här kan du få hjälp med alla frågor som rör näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och nyföretagarrådgivning.

ViVa, Vision Vadstena är en ekonomisk förening som jobbar tillsammans med Vadstena kommun och näringslivet för att skapa en bra företagsmiljö och service. Vision Vadstena ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för Vadstenas bästa, stärka framtidstron och vi-känslan. Föreningen ska samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till en attraktiv kommun att verka, bo och leva i.

Vision Vadstena

Vision Vadstena vill bidra till:

  • Att skapa lokal och regional tillväxt och fler företagsetableringar.
  • Att tillsammans med andra företagsstödjande organisationer skapa en så god grundstruktur som möjligt för vårt näringsliv.
  • Att optimera antalet arbetstillfällen.
  • Att öka antalet besökare och invånare.
  • Ett förbättrat företagsklimat och bättre samarbete mellan aktörerna.
  • En företagsmiljö i toppklass.
KONTAKT

Vision Vadstena
Telefon: 070-550 35 47
Telefontid vardagar kl 8-17.
Besöksadress: Storgatan 31 (Rödtornet). Besök förbokas.
Skicka e-post

Kontakta oss för mer information.