Biogas

I Vadstena kommun finns det inga biogasmackar där du kan tanka din bil med biogas. Det närmasta stället att tanka är i Motala eller Mjölby. 

I Motala finns det två tankställen, en på Drakvägen, korsningen Delfinvägen/Drakvägen och en på Borensvägen 134 vid Karlshults reningsverk.

I Mjölby finn ett tankställe som ligger på Sparregatan 1 (Qstar).

 

Vad är då biogas?

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Både naturgas och biogas består till största delen av metan, skillnaden är hur den produceras. Biogas är förnybart -  ingår i ett kortare kretslopp - och  tillför ingen ny koldioxid till atmosfären medan naturgas är ett fossilt bränsle. Naturgas innebär ändå en minskad klimatpåverkan mot bensin och diesel, det är ett renare bränsle med högre energiinnehåll.

Gasen komprimeras till ett högt tryck innan den tankas. Fordonsgas håller 97% metanhalt. Personbilar av typen bi-fuel kan köras på både fordonsgas och bensin medan tyngre fordon som bussar och lastbilar byggs för enbart gasdrift.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor