Tomater skölja vatten röd livsmedel

Dricksvatten

Råvattnet som tas in från Vättern renas i flera steg i våra vattenverk i Vadstena och Borghamn. Dricksvattnet är mjukt och pH ligger runt 8. Om du vill veta mer om vattenkvaliteten, finns den informationen på respektive vattenverk här.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet

Prov på PFAA i Vadstena vattenverk visar värden som ligger långt under den åtgärdsgräns som Livsmedelsverket angett. Åtgärdsgränsen är angiven utifrån att halter under denna gräns inte ska innebära en fara för hälsan. Analysen visar en halt på mindre än 9 nanogram/liter dricksvatten och åtgärdsgränsen är angiven till 90 nanogram/liter.

Enligt Livsmedelsverket behövs inga åtgärder när det gäller Vadstenas dricksvatten. Man bör ändå långsiktigt arbeta med att minimera exponeringen av PFAA via dricksvattnet eftersom PFAA tillförs kroppen även från andra källor såsom till exempel insjöfisk. Ämnen som PFAA ansamlas i kroppen och kunskaperna om dessa ämnen behöver förbättras.

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor