Hemtjänst och trygg hemgång

Hemtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller ålder har svårt att klara av de dagliga sysslorna i ditt hem. Genom kommunen kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan handla om personlig omvårdnad eller olika serviceinsatser som du behöver hjälp med.

Vilken hjälp du får, och hur mycket, beror helt på vilka behov du har och hur de bedöms. Du betalar en avgift baserad på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har.

När du får stöd genom hemtjänsten blir ditt hem också en arbetsplats. Om personalen ska kunna ge dig så bra hjälp som möjligt måste de ha en bra arbetsmiljö och bra utrustning. Ibland kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel, ibland kan det behövas två personer som utför arbetet tillsammans. Hemtjänsten arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att alla med hemtjänst har en egen kontaktperson för ökad trygghet och individuell omsorg.

Vadstena kommun tillämpar inte lagen om valfrihet (LOV).

Trygg hemgång

Trygg hemgång innebär att du ska kunna komma direkt hem efter t ex sjukhusvistelse. Genom insatsen trygg hemgång ger kommunens hemtjänst dig en ökad trygghet genom stöd och träning i ditt egna hem.

När vårdplanering sker tillsammans med dig på sjukhuset kan kommunens biståndshandläggare besluta om Trygg hemgång. Detta innebär att du hemma möts av vårt hemtagningsteam som består av  undersköterskor från hemtjänsten, arbetsterapeuft, sjukgymnast/fysioterapeuft samt också sjuksköterska om du behöver. Personal från teamet stannar hos dig tills ni tillsammans har planerat hur du ska få bästa stöd för att klara dig. Du betalar en avgift baserad på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har.

Efter några dagar hemma, med stöd av teamet kommer en ny vårdplanering att ske. Det sker hemma hos dig tillsammans med biståndshandläggaren. Då följer ni tillsammans upp insatsen och ser hur stödet skall se ut framåt. Trygg hemgång får du under en begränsad tid för att du ska känna dig trygg när du är hemma, om du sedan har fortsatt behov av stöd kan du få det från hemtjänsten.