Hemtjänst och trygg hemgång

Hemtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller ålder har svårt att klara av de dagliga sysslorna i ditt hem. Genom kommunen kan du få stöd för att klara din vardag. Det kan handla om personlig omvårdnad eller olika serviceinsatser som du behöver hjälp med.

Vilken hjälp du får, och hur mycket, beror helt på vilka behov du har och hur de bedöms. Du betalar en avgift baserad på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har.

När du får stöd genom hemtjänsten blir ditt hem också en arbetsplats. Om personalen ska kunna ge dig så bra hjälp som möjligt måste de ha en bra arbetsmiljö och bra utrustning. Ibland kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel, ibland kan det behövas två personer som utför arbetet tillsammans. Hemtjänsten arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att alla med hemtjänst har en egen kontaktperson för ökad trygghet och individuell omsorg.

Vadstena kommun tillämpar inte lagen om valfrihet (LOV).

Trygg och säker hemgång

Trygg och säker hemgång innebär att du ska kunna komma direkt hem efter till exempel en sjukhusvistelse. Genom insatsen trygg och säker hemgång ger kommunens hemtjänst dig en ökad trygghet genom stöd och träning i ditt egna hem under din första tid hemma. För mer information, ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller hemtjänsten.