Vadstena vy panorama från vattnet Vättern hamn

Översiktsplan

En översiktsplan är kommunens underlag för att ta fram en strategi för framtida bebyggelseutveckling och användning av mark- och vattenområden. Den beskriver till exempel var industrimark ska avsättas och var bostäder kan byggas.

Vadstena kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013. Översiktsplanen vann laga kraft den 18 juli 2013.

På webbsidorna om översiktsplan kan du läsa mer om den antagna översiktsplanen för Vadstena kommun.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-13


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor