Förskola

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt.

I Vadstena finns det sex förskolor. Tre kommunala förskolor och tre fristående förskolor.

Öppen förskola

Som ett alternativ till förskola erbjuder kommunen Öppen förskola som är öppen en förmiddag i veckan.

Allmän förskola

Från och med den första augusti det år som barnet fyller tre år har alla barn rätt att gå i den allmänna förskolan som är helt avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år vilket motsvarar i snitt tre timmar per dag under tio månader.