Förskola

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt.

I Vadstena finns det sex förskolor. Tre kommunala förskolor och tre fristående förskolor.

Öppen förskola

Som ett alternativ till förskola erbjuder kommunen Öppen förskola som är öppen en förmiddag i veckan.

För tillfället är Öppna förskolan stängd p g a brist på lämplig lokal. Så fort ny lokal finns kommer verksamheten att öppnas igen.

Allmän förskola

Från och med den första augusti det år som barnet fyller tre år har alla barn rätt att gå i den allmänna förskolan som är helt avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år från augusti till maj. Verksamheten är förlagd fem timmar på tisdag, onsdag och torsdag.