Förskola

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten präglas av trygghet, glädje och lärande där varje barns frågor och tankar möts med respekt.

I Vadstena finns det sex förskolor. Tre kommunala förskolor och tre fristående förskolor.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola och det finns ingen nedre åldersgräns för barnen.

Inriktningen på Öppna förskolan är:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer samt att personalen ger råd och stöd.

Öppna förskolan finns på Dalsgården, Skänningegatan 22. Öppna förskolan har öppet onsdagar 9.00 – 11.30.

Allmän förskola

Från och med den första augusti det år som barnet fyller tre år har alla barn rätt att gå i den allmänna förskolan som är helt avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år från augusti till maj. Verksamheten är förlagd fem timmar på tisdag, onsdag och torsdag.