Trygghets- och förbättringsvandring

Trygghets- och förbättringsvandring

Vadstena kommun arbetar med medborgardialoger och genomför vandringar som syftar till att öka tryggheten och förbättra närmiljön. Under den här sidan samlar vi samtliga synpunkter som har inkommit under vandringarna samt redovisar vilka åtgärder som har vidtagits.

Syftet med vandringarna är att du som invånare ges möjlighet att tycka till om vad som kan förbättra ditt närområde och komma med förslag till tjänstepersoner och politiker.

Vandringarna är även en del av medborgarlöftet Vadstena kommun har tagit fram tillsammans med polisen.

Läs mer:

Medborgarlöftet

Häng med på den första trygghets- och förbättringsvandringen