Träningsfilmer och ABC för god psykisk hälsa

De flesta är väl medvetna om att det är viktigt att jobba med både sin fysiska och psykiska hälsa, men ändå ser vi att många idag får sämre hälsa och mår dåligt.
Ett enkelt sätt att arbeta med sin psykiska hälsa är konceptet ABC för psykisk hälsa, en modell från Australien.
A står för act, B för belong och C för commit.
Act handlar om att göra något aktivt.
Belong handlar om att göra något tillsammans.
Commit betyder att göra något meningsfullt.
Studier visar att om man får in detta i sitt liv så har det stor påverkan på den psykiska hälsan. Act som handlar om att göra något aktivt har ju dessutom står påverkan på den fysiska hälsan.

Region Östergötland har dragit igång ett arbete för att synliggöra ABC-konceptet. De informerar om konceptet på vårdgivarwebben och har tagit fram digitala självtester.
Regionen har i samband med detta samarbetat med några kommuner, däribland Vadstena, för att belysa konceptet ute i kommunerna. I Vadstena har vi skapat en informationssida om ABC för psykisk hälsa där vi beskriver konceptet samt länkar till olika föreningar och aktörer som på olika sätt bidrar till att göra något aktivt, tillsammans eller meningsfullt. Utifrån informationen på webben har vi sedan skapat en informationsbroschyr som personalen kan dela ut.

Ett led i detta har också varit att samarbeta med ett företag som tar fram videos på enkla träningsupplägg riktade mot främst äldre. Dessa filmer används av vår rehab-grupp när de hjälper våra brukare med tips på olika rörelser för att främja deras fysiska hälsa.
Filmerna finns på kommunens webbsida så de är fria att användas av vem som helst. Konceptet är filmer på enkla övningar som du kan utföra själv där det passar dig, till exempel hemifrån.

Se träningsfilmer