Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida under tre år (2018-2020). Vadstena ingår i projektet sedan 2020.

2018 startade FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett projekt för att utbilda och engagera tjänstepersoner och beslutsfattare i kommuner och regioner i arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Då var det sju kommuner som var pilotdeltagare. Nu har projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner  vuxit och totalt är det nu 146 kommuner och regioner som tillsammans arbetar för att uppfylla Agenda 2030 och nå de globala målen. Vadstena är en av dem.

Genom projektet får kommunen del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. Det erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Eftersom mer än hälften av landets kommuner är med i projektet ges också stor möjlighet till erfarenhetsdelning och nätverkande kommuner emellan.

Hållbara Vadstena

Hållbara Vadstena handlar i grund och botten om att det ska vara bra att leva och bo i kommunen. Att kommunen nu är en del i Glokala Sverige ger oss ännu större möjligheer att driva vårt hållbarhetsarbete långsiktigt och få in hållbarhetsperspektivet i kommunens arbetsvardag och styrning.

Läs mer om Glokala Sverige