Test

Rubrik 2

Video test

Rubrik 3

Rubrik 4

Rubrik 5
Rubrik 6

Index

Text

Test vänsterkolumn

RSS-flöde

Inlägg – lista

Inlägg – Expanderbar lista

Sedan 2016 har Vadstena deltagit i Earth Hour och uppmärksammat det lokala miljöengagemanget. De senaste åren har evenemanget vuxit till Earth Week med en rad olika aktiviteter för olika målgrupper. I år äger Earth Week rum digitalt den 22-27 mars.

Earth Hour är världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Earth Week Vadstena är det lokala evenemanget för att visa konkret miljöengagemang. Alla bjuds in att delta i de lokala aktiviteterna som i år arrangeras digitalt. Veckan avslutas med Earth Hour då vi släcker ner efter att ha lyssnat till en hoppfull konsert från Klosterkyrkan.

Veckans program

För Vadstena kommun är det viktigt att uppmärksamma Earth Week även under rådande pandemi.

– Earth Week-veckan erbjuder ett tillfälle att reflektera över var vi som samhälle befinner oss i utvecklingen, och vart vi behöver ta oss för att tillsammans kunna skapa ett hållbart samhälle, säger Martin Berry, hållbarhetsansvarig på Vadstena kommun.

Kommunens hållbarhetsarbete kommer under 2021 att fördjupas och utvecklas på ett sätt som, förhoppningsvis, kommer att göra skillnad i människors vardag samtidigt som det bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030. Ett exempel är ett första steg som under året tas mot ett naturreservat vid Tycklinge udde. Fokus för ett tänkt naturreservat är både bevarande av naturtyper och arter och tillgängliggörande för fritid- och friluftsliv.

Under veckan samarbetar Vadstena kommun men en rad aktörer i samhället, men engagemanget märks också i de kommunala verksamheterna. Under veckan uppmärksammas exempelvis det arbete som görs inom kostenheten med att servera klimatsmart mat.

– Maten vi äter står för ca 25% av den totala klimatbelastningen. Det är därför viktigt att kommunen går före och är det goda exemplet till hållbara och hälsosamma konsumtionsvanor. Denna vecka kommer vi presentera klimattalen för luncherna som serveras i förskolan och skolan, säger kostchef Anna Lundstedt.

Inspiration och föreläsningar

Kommunens energi- och klimatrådgivning erbjuder under veckan föreläsningar för både privatpersoner, företagare och fastighetsägare om värmepumpar, ventilation, solel, energieffektivisering, elbilar och laddstolpar. Goda råd är inte dyra, men kan göra stor skillnad för både plånboken och miljön.

Kommunens näringslivsbolag erbjuder också utbildningar för näringslivet inom ramen för pågående projekt för ökad hållbarhet. En sådan är Peter Streijfferts föreläsning om Zero Waste som fokuserar på hur små enkla förändringar i vardagen kan bidra till både en härligare tillvaro och en bättre global miljö.

Konsert med ungdomsperspektiv

Årets avslutningskonsert i Klosterkyrkan blir i år en förinspelad webbsändning med hoppfull musik av unga solister och lokala musiker under ledning av Anna Gullman. Musiken varvas med Lennart Wallstedts ord och bilder.

Konserten arrangeras av Vadstena kommun och Svenska kyrkan – Vadstena och Dals församling samt Pilgrimscentrum.

Mer om veckans aktiviteter finns att läsa på www.earthweekvadstena.se

På måndag 22 mars öppnar simhallen för dig som har Fysisk aktivitet på Recept (FAR). Då går det att boka simtid två dagar i veckan. Bokningsbara tider är måndagar och onsdagar 13-14.15 och 14.30-15.45. Max antal personer som kan boka in sig på varje tid är 6 st.

Obs att det bara är du som har recept utfärdat av läkare som kan boka. Du måste ha receptet med dig så att du kan visa upp det vid ditt besök.

Du bokar tid på 0143-151 10 (telefontid 07.00-14.00).

Tiderna gäller under mars och fram till slutet av april då simhallen stänger för renovering.

Den senaste tiden har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Länk till Länsstyrelsen Östergötland som ansvarar för frågan. 

Folkhälsomyndigheten beslutade den 16 mars om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19, detta tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Beslutet är en försiktighetsåtgärd. Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner.

Bekräftad information finns här: Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning — Folkhälsomyndigheten

Uppdatering 17 mars: Vaccinationer genomförs med annat vaccin

Region Östergötland meddelade idag vid lunchtid genom ett pressmeddelande att de som haft en tid för vaccinering med Astra Zeneca den här veckan kommer att få sin vaccinering men med andra vaccinsorter, så långt det är möjligt. De som hunnit bli avbokade när det första beskedet om att vaccinet pausas kommer alltså att få en ny tid för sin vaccination.

Mer information finns i regionens nyhet Vaccinationer ges med annat vaccin

Frågor och svar vaccin på 1177.se

Har du allmänna frågor om vaccin kan du även ringa den nationella informationslinjen 113 13 för att avlasta 1177.

2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till riksföreståndare i Vadstena. Vadstena kommun planerar en rad aktiviteter i samband med jubileumsåret och först ut är Biblioteket som nu bjuder in till Bokvasan, ett motionslopp för själen och hjärnan.

Så här deltar du!

· För att delta i Bokvasan 2021 behöver du anmäla dig. Du anmäler dig i bibliotekets informationsdisk, via e-post biblioteket@vadstena.se eller via telefon 0143-15130. Uppge namn och kontaktuppgifter.

· Anmälan är öppen från 16 november 2020 till 1 juni 2021

· Alla böcker som du deltar med måste läsas under 2021

· Du kan välja mellan tre klasser:

– Bokvasan – läs 9000 sidor under 2021

– Halvbokvasan – läs 4500 sidor under 2021

– Barn- och ungdomsbokvasan – läs 1000 sidor under 2021

· Alla som kan läsa själva kan vara med i barn- och ungdomsbokloppet. Du kan vara med i barn- och ungdomsbokloppet upp till det år du fyller 18 år

· Alla som fyllt 15 år kan delta i Bokvasan och Halvbokvasan

· Du kan lyssna på ljudböcker eller talböcker. Det är sidantalet i den tryckta boken som räknas

· Läser du storstilsböcker är det sidantalet i originalupplagan som räknas

· Du kan läsa både skönlitteratur och facklitteratur

· Du fyller i de böcker som du läst på ett särskilt tävlingsformulär. Formuläret finns att hämta på biblioteket eller går att skriva ut från Vadstena kommuns hemsida

· När du genomför en bokvasa är du med i utlottningen av fina priser. Alla som genomför en bokvasa får diplom och medalj.

Vi utlovar storartade läsupplevelser för alla som deltar!

Mer information om samtliga aktiviteter under jubileumsåret Gustav Vasa 500 år se www.gustavvasa500.se

För mer information kontakta:

Caroline Nordh

Bibliotekarie

Telefon: 0143-151 30

E-post: caroline.nordh@vadstena.se

Tony Melander

Bibliotekschef

Telefon: 070-0374640

E-post: tony.melander@vadstena.se

Region Östergötland valde under fredagen 30 april att uppmana alla invånare till personlig lockdown under två veckors tid.

Smittspridningen är fortsatt mycket stor i länet, läget är allvarligt inom sjukvården och samtidigt har vi östgötar blivit sämre på att följa rekommendationerna.

Inga nya rekommendationer införs egentligen under perioden. Personlig lockdown handlar istället om att vi alla måste ta vårt ansvar och följa de råd och restriktioner som redan finns, och stänga ner så mycket som möjligt av våra sociala liv.

Under personlig lockdown gäller följande:

 • Träffa inga andra än de du bor med.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer. Handla ensam.
 • Håll minst 2 meters avstånd till andra människor.
 • Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd i rusningstrafik.
 • Folkhälsmyndighetens besked om lättnader gällande enstaka utomhusmatcher för barn och unga födda 2002 eller senare gäller inte i Östergötland under perioden.
 • Lättnader för de som är vaccinerade och personer som haft covid-19 gäller inte heller i länet.

Genom att göra en personlig lockdown bidrar du till att smittspridningen bromsas och till att en medmänniska inte blir allvarligt sjuk.

Här kan du se presskonferensen 30 april från Region Östergötland

Uppdaterad 2021-08-10

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till riksföreståndare vid ett möte i Vadstena. Det firas med ett antal jubileumsaktiviteter och evenemang under hela året. Ett av de större eventen för kommunen är en seminariedag på temat statsbyggnad och demokrati där Kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar, liksom riksdagens talman Andreas Norlén.

Seminariedagen äger rum den 20 augusti på Vadstena slott, nästan på dagen 500 år efter det historiska mötet.

– Vadstena var redan 1521 en medelpunkt i Sverige och det vill vi återigen manifestera.   Gustav Vasa valdes till riksföreståndare här i Vadstena. I och med det påbörjades också byggandet av nationalstaten Sverige och de första stegen mot en demokrati togs, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Seminariedagen arrangeras i samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet och riktar sig till politiker, forskare och vissa andra utvalda samhällsfunktioner. Den syftar till att belysa viktiga delar av svensk historia samt att låta olika samhällsfunktioner, politik och myndighet synas och komma till tals och möta medborgaren. Dagen avslutas med en paneldiskussion där även riksdagens talman Andreas Norlén medverkar, liksom Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

-Seminariedagen ger oss möjlighet att med forskning som utgångspunkt reflektera kring hur denna dramatiska tid lägger grunden för det demokratiska genombrottet och hur viktigt det är att vi i vår samtid måste värna och utveckla den, säger Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Eftermiddagen modereras av Josefins Syssner, biträdande professor & prefekt (IKOS, LiU), som även hon ser fram emot seminariet:
– Jag ser fram emot ett reflekterande och initierat samtal mellan personer som på olika sätt ägnat sina yrkesverksamma liv åt att försöka förstå, upprätthålla och utveckla vår demokrati. Det är ett angeläget samtal, och det känns både roligt och rätt att Vadstena står värd för detta.

Jubileumsåret Gustav Vasa 500 år

På slottet visas också fortfarande utställningen Gustav Vasa talar ur skägget – en utställning om makt på slottet. Utställningen ger besökarna en möjlighet att binda samman Vadstenas historia med nutiden och ger en spännande inblick i en dramatisk tid som kom att bli avgörande för vår framtid, både nationellt och lokalt.

– Jubileumsåret är ett sätt att visa våra medborgare, vårt näringsliv och våra besökare att vi i Vadstena bygger framtiden tillsammans. Vi delar med stolthet med oss av vårt historiska arv och de upplevelser som gör Vadstena till en attraktiv plats att leva och verka på, säger Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Mer information om jubileumsåret finns på:

https://gustav-vasa-500.se/

Vadstena kommun, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) inledde under hösten 2020 ett regionalt samarbete. Idag presenterades det fortsatta arbetet och hur samarbetet ska se ut inför framtiden.

I slutet av september skrevs den första avsiktsförklaringen på och sedan dess har möjligheterna kring ett framtida fjärrvärmesamarbete konkretiserats. Det har också utretts vidare hur Vättern kan fungera som försörjning för både Mjölbys och Vadstenas dricksvatten.

-Vi tar nu ett kommunalt ansvar för fjärrvärmen vilket kommer att ge lägre och stabilare priser för Vadstenaborna över tid. Samtidigt öppnar det regionala samarbetet upp för nya möjliga satsningar inom en rad områden för viktig infrastruktur, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena kommun.

Mjölbys biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar både värme och el, vilket är ett effektivt sätt att ta vara på resurserna jämfört med att bara producera värme. Genom att bygga samman Vadstenas nät med det regionala fjärrvärmenätet i västra Östergötland, genom en ledning mellan Vadstena och Skänninge, kan man räkna med stora effektiviseringsvinster.

Den 28 maj 2021 byter Vadstena kommun telefonnummer.
Detta innebär att växelnumret 0143 – 150 00 blir 010 – 234 70 00.
Anledningen till nummerbytet är att kommunen behöver samverka, i det här fallet med Mjölby kommun, för att långsiktigt säkra bemanning, kompetens och service. Växelns öppettider påverkas inte.

En modern växeltelefoni innebär att information om organisationen och personer i organisationen skrivs in och lagras som data i växelsystemet. På så sätt följer all information om Vadstena kommun med till Mjölby kommun och de personer som svarar i telefonen har tillgång till samma information som våra egna telefonister haft hittills. Du som ringer till Vadstena kommun ska därför inte uppleva någon annan skillnad än att du slår ett nytt nummer för att nå oss.

Under en övergångsperiod kommer det att finnas en hänvisning på vårt gamla växelnummer, 0143 – 150 00. Den som ringer på detta nummer kommer att bli upplyst om att kommunen bytt nummer, få det nya numret uppläst för sig samt erbjudas en möjlighet att bli kopplad till den nya växeln. Vår förhoppning är att det på detta sätt ska gå att minimera risken att du som ringer inte når fram till oss.

Regeringen har beslutat om ändringar gällande deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär anpassningar för olika typer av sammankomster eller tillställningar.
Följande gäller från 1 juni:
 • max 8 deltagare inomhus
 • max 50 deltagare inomhus om anvisade sittplatser
 • max 100 deltagare utomhus
 • max 500 deltagare om utomhus och anvisade sittplatser
 • max 150 idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus.
 • max 20 deltagare vid religionsutövning med anledning av dödsfall, även om inomhus utan anvisad sittplats (som tidigare)

Dessutom görs följande förändringar:

 • Restauranger får ha öppet till 22.30 och alkoholförsäljning tillåts fram till klockan 22.
 • Lägerverksamhet, kollon och mindre cuper/tävlingar för unga tillåts både inomhus och utomhus.
 • Matcher och tävlingar i mindre skala för vuxna tillåts.

Det är drygt ett år sedan återvinningscentralernas nya besöksavgifter infördes. De privatpersoner som förra året översteg sina 16 fria besök under perioden 1 maj till den 31 december kommer att bli fakturerade från den 1 juni i år.

Kommunfullmäktige beslutade under februari 2020 om nya besöksavgifter. Sedan de nya besöksavgifterna infördes den 1 maj samma år har strax över 400 hushåll haft behov av våra tjänster mer än 16 gånger på ett år. När man som privatperson använt sig av sina 16 fria besök blir man fakturerad 250 kronor för varje besök.

–  Under perioden 1 maj till 31 december år 2020 har närmare 14 000 unika adresser besökt våra återvinningscentraler. Räknar vi ut ett medelvärde så hamnar vi på sex besök per hushåll och då har man tio fria besök kvar att nyttja. Under perioden ser vi också ett ökat inflöde av trämaterial vilket kanske innebär att fler hushåll har gjort större insatser än vanligt. En renovering skapar oftast ett avfall och då kanske man behöver göra några extra besök på en återvinningscentral, säger Anders Edholm, verksamhetschef för vatten och avfall.

Registrerade överbesök från privatpersoner till återvinningscentralerna i Tuddarp, Borensberg och Vadstena under perioden 1 maj till den 31 december 2020 kommer att faktureras från den 1 juni i år.

Frågor relaterade till den här nyheten kan besvaras av Motala kommuns kundcenter via mail kundcenter@motala.se eller telefon 0141-22 51 51.

Nu finns det gratis WiFi på flera platser i kommunen. Nätverket som heter Vadstena Wifi dyker automatiskt upp i din telefon, dator eller surfplatta när du befinner dig inom räckvidd.

Så är gör du för att ansluta:

 1. Sök upp och välj nätverket Vadstena WiFi
 2. Acceptera villkoren
 3. Surfa fritt och obegränsat

Det fria nätverket är ett resultat av EU-medel som kommunen beviljats inom ramen för projektet Wifi4EU.

28På måndag, den 31 maj, går arbetet med den nya busshållplatsen vid Östenssons Starby och vägsträckan mellan infarten till Östenssons och infarten till OKQ8 in i avslutande skede.

Det innebär bland annat beläggningsarbete och framkomligheten kommer tidvis att vara mycket begränsad. Trafikvakter kommer att finnas på plats och tillsammans med orange skyltning visa vägen.

Kör försiktigt!

Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallenhet bjuder in till ett digitalt informationsmöte om den nya vatten- och avfallsstrategin som just nu utreds. Mötet hålls den 8 juni kl. 18.00.

Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallsnämnd utreder just nu en ny vatten och avfallsstrategi, inklusive en möjlig kommunal vatten- och avloppsledning till Nässja. Den nya VA-strategin är en del i framtida strategisk samhällsplanering och kommer bl.a att ligga till grund för den kommande översiktsplanen.

Med anledning av detta bjuder Vadstena och Motala kommuns vatten och avfallsverksamhet in till ett informationsmöte den 8 juni kl. 18.

På mötet kommer allmän information om den nya strategin att ges, liksom information om den eventuella kommunala ledningen till Nässjaområdet.

Medverkar gör: Kommunstyrelsens ordf. Peter Karlsson (M), biträdande kommundirektör Martin Berry, Samhällsbyggnadschef Annika Toll, Miljöchef Therese Engdahl, samt Anders Edholm, verksamhetschef Vatten och avfall, Motala kommun.

Anmäl dig till informationsmötet

Mötet kommer att hållas digitalt den 8 juni kl. 18. När du har anmält dig kommer du att få en möteslänk skickad till dig.

Anmäl dig senast den 7 juni genom att skicka ett mejl till kommunstyrelsen@vadstena.se

Ange ”informationsmöte 8 juni” i ämnesraden och ange också till vilken mejladress du vill ha möteslänken skickad.

Här är en samlad lista över förändringar som gäller från och med 1 juni:

 • På bio, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer.
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer.
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer.
 • Motionslopp, orientering, simning och andra tävlingar utomhus tillåts för 150 personer.
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar.
 • För nöjesparker och permanenta tivolin, som Liseberg och Gröna Lund, tillåts en person per 20 kvadratmeter.
 • Krogar tillåts ha öppet till 22.30.
 • Sommarläger i mindre skala för barn tillåts.
 • För barn och unga kan matcher/tävlingar/cuper i mindre skala genomföras både inomhus och utomhus. För vuxna tillåts mindre tävlingar och matcher utomhus.
 • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

Sammanställning av gällande restriktioner på krisinformation.se

Vad gäller för privata tillställningar?

För privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler) är det fortsatt max 8 personer som gäller enligt pandemilagen. Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Privata firanden i hemmet eller den egna trädgården räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester än.

Vad gäller mig som är vaccinerad?

De personer som är vaccinerade med sin första dos har, ett gott skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för de vacciner som ges i två doser i schemat, för att skyddet ska blir effektivt och långvarigt.

Även du som är vaccinerad bör fortsätta följa de allmänna råden. Följ råden så länge de gäller.

Fortsätt att följa de allmänna råden i sommar

Det är fortsatt viktigt att du följer de allmänna råden efter 1 juni:

 • Umgås bara i en mindre krets på fritiden.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och testa dig vid symtom.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta.

Det nya telefonnumret till kommunens växel är 010-234 70 00.

De fyrsiffriga anknytningsnumren har ett nytt prefix, 010-234 XX XX.

Två exempel:

tidigare nummer, exempelvis  0143 – 150 57 är nu 010 – 234 70 57 och 0143 – 150 11 är nu 010 – 234 70 11.

Kontakta växeln om du har några frågor.

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt en folkhälsoplan där ett av målen är att införa tobaksfri skoltid. Folkhälsoplanen har sin utgångspunkt från arbetet med Agenda 2030 som beskriver hur vi tilllsammans ska nå de 17 globala målen med sina tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Enligt tobaksfakta.se kan samtliga mål i Agenda 2030 kopplas till tobaksfrågan. Det framhålls även att 97 procent av eleverna blir motiverade att avstå från tobak när de får veta att tobaksindustrin orsakar barnarbete och miljöförstöring.

Förskolorna och skolorna har försetts med skyltar som påminner elever, personal och besökare om att det råder tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte får förekomma bruk av vare sig snus, cigaretter eller andra produkter som innehåller nikotin.

– Skyltarna ska i första hand inte ses som förbundsskyltar utom som ett gemensamt ställningstagande mot det skadliga tobaksbruket och den negativa miljöpåverkan, framhåller Bo Gäfvert som är kommunens samordnare i frågor som rör ANDTS*-området. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (om pengar).

Rökningen har under de senaste åren minskat i Sverige och det är glädjande mycket få elever i grundskolan som röker. Däremot är det tyvärr flera elever som börjar röka under gymnasietiden. Flera undersöknngar visar dock att ju mer kunskap våra invånare får om det skadliga tobaksbruket, desto fler avstår.

– Sedan tidigare gäller tobakslagen som bland annat förbjuder rökning på och vid förskolor och skolor, så det här innebär bara att vi i praktiken lägger till snus och andra nikotinprodukter, avslutar Bo Gäfvert.

Detaljplaneförslaget för del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen ställs ut för granskning under tiden 7 juni – 9 juli 2021

Vadstena kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44 öster om Tycklingevägen. Samrådet genomfördes mellan 28 september och 4 december 2020 och nu ställs förslaget ut för granskning. Granskningstiden pågår mellan 7 juni och 9 juli 2021

Klicka här för att läsa mer om planprocessen, ta del av planhandlingarna och få reda på hur man lämnar synpunkter om förslaget.

På förekommen anledning:

Det är pollen från träd och annan växtlighet omkring slottet som syns på vattenytan i vallgraven.

Det är ofarligt och för närvarande vidtas inga åtgärder. Situationen kommer att följas upp om några dagar.

Frågan om framtiden för Vadstenas ishall har diskuterats under en längre tid. Under 2020 visade en utredning på behov av betydande investeringar för att säkra långsiktig drift. Ishallen hade is under säsongen 2020/2021 men isläggningen kantades av tekniska problem som ledde till att säsongen tvingades avslutas i förtid.

Nu ges besked om att start inte kan ske 2021 utan att avgörande delar i systemet byts ut, men också att majoriteten vill renovera hallen och ge verksamheten som bedrivs där långsiktiga möjligheter till utveckling. Under hösten 2021 kommer därför renoveringar av hallen inledas, insatser som bland annat omfattar en ny ispist, ny belysning samt nya kompressorer.

Målet med renoveringen är att avsevärt förlänga livet på ishallen, men i första hand som en träningshall nivå A, i enlighet med Svenska ishockeyförbundets krav. Det innebär konkret att ishallen moderniseras men inte uppgraderas för att kunna hantera ett större publikantal. I och med detta kan en del matcher i framtiden komma att behöva spelas i andra ishallar, beroende på vilka krav som ställs från Svenska ishockeyförbundet för spel i olika serier.

Från och med måndagen 14/6 har biblioteket i Borghamn Mer öppet varje dag mellan 08:00- 18:00

Biblioteket är obemannat under sommaren. Detta innebär att:

 • Sommaröppettider gäller mellan juni – augusti (kan eventuellt förlängas)
 • Take-Away på torsdagar tas bort. Reserverade medier kan hämtas på Vadstena bibliotek

Coronarestriktioner på Borghamns bibliotek (gäller tills vidare):

 • EGET ANSVAR gäller inne i bibliotekslokalen
 • Respektera, och håll avstånd, till varandra
 • Endast 6 samtidiga besökare i bibliotekslokalen
 • Slumpvisa kontroller kommer att göras för att se att restriktionerna efterlevs

Publicerat 11 juni 2021
Uppdaterat 15 juni 2021

Samtliga badplatser i Vadstena; Bårstad, Tycklinge, Järnevid och Vätterviksbadet har provtagits. Dessutom har prov tagits vid pumphuset.

Det som mäts är halter av E.coli, koliforma bakterier och intestinala enterokocker.

Provsvaren för Järnevid, Vätterviksbadet och pumphuset har kommit och visar alla på att vattnet är tjänligt. Det är alltså ingen fara att bada här!

Provsvaren för Bårstad och Tycklinge visar att halten av bakterier är något förhöjd, det vill säga tjänligt med anmärkning. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det ingen fara för hälsan att bada i vatten som är tjänliga med anmärkning. Det är alltså ingen fara att bada här heller!

Uppdatering 15 juni: För att följa utvecklingen har även omprov tagits och svaren på omproven har kommit. Alla visar på tjänligt vatten. Det är alltså fortsatt ok att bada på alla kommunens badplatser!

Läs mer om badplatserna i Vadstena på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vadstena.se publiceras på ny plattform från och med måndag 14 juni. Den gamla webbplatsen lanserades 2013 och har sedan dess fått en del mindre ansiktslyftningar, men nu blir det en helt ny plattform, WordPress istället för Episerver.

Processen med att byta plattform och att samtidigt förnya webbplatsen påbörjades redan 2020 med olika användarundersökningar, statistik- och omvärldsanalyser som visar att användarnas förtroende för kommunen är högt och att innehållet har hög trovärdighet.
Undersökningarna visade förstås också på en del brister, vilket man kan förvänta sig av
en äldre webbplats.

Den nya webbplatsen har en omarbetad grundstruktur och förbättrad sökfunktion. Den är också responsiv, det vill säga anpassar sig till användarens skärmstorlek.
Layouten känns igen även om den är uppdaterad utifrån den nya grafiska profilen. Många utvecklingstimmar har lagts på att förbättra tillgängligheten enligt de nya lagkraven samt att förtydliga var man hittar kommunens sammanträden och protokoll.
Till hösten kommer systersidorna på Info.vadstena.se att uppdateras.

Webbplatsen är en prioriterad kanal och viktig för kommunens dialog med invånare och besökare och efter lansering fortsätter arbetet med att förbättra innehållet, och där kan vi alla hjälpas åt, såväl medarbetare, kommuninvånare som besökare.

Skicka gärna era förslag och synpunkter via vår kontaktsida.

Du som har enskilt avlopp kan lätt hålla koll på när det är dags för slamtömning. Du gör det via Motala kommuns app för vatten och avfall.

Det är viktigt att du kontrollerar vilken vecka som slamtömning är planerad att utföras. Under fliken slamtömning på kommunens hemsida finns information som kan vara till stor hjälp. I Motala kommuns app för vatten och avfall kan du se vilken vecka som tömning är inplanerad på din anläggning. Du kan i appen ställa in en eller flera adresser och om du vill få en avisering inför att det är dags. Du kan även se dina bokade tömningar på Mina sidor här på vår hemsida. Du får ingen avisering via post.

För frågor, ombokning av planerad slamtömning eller bokning av fler tömningar så kontaktar du kundcenter Motala kommun, kundcenter@motala.se0141-22 51 51.

Den stundande midsommarhelgen påverkar de fasta dagarna för sophämtning samt återvinningscentralernas öppettider.

Den stundande midsommarhelgen påverkar kommande veckas bestämda dagar för sophämtning liksom öppettiderna på återvinningscentralen. Under vecka 25 kommer all sophämtning ske en dag tidigare än vanligt. Kommunen hämtar exempelvis inga sopor fredagen den 25 juni. I stället sker sophämtningen en dag tidigare, på torsdagen. Efter vecka 25 återgår sophämtningen till vanliga tömningsdagar.

Samtliga återvinningscentraler i Vadstena och Motala kommun har stängt midsommarafton och midsommardagen, fredagen den 25 juni och lördagen den 26 juni.

Länsstyrelsen Östergötland har, efter samråd med länets kommuner och räddningstjänster, fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 18 juni och tills vidare.

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken för bränder i skog och mark har Länsstyrelsen, som en förebyggande åtgärd, fattat beslut om eldningsförbud. För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar nu även skogsbrandflyget länets skogar och marker.

– Just nu är det torrt i naturen, på många håll till och med mycket torrt. De närmaste tio dagarna ser vi inget regn i väderprognosen och dessutom väntas värmen stiga framåt helgen, säger Andreas Lundberg, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Det är dock fortfarande tillåtet att:

 • Grilla och laga mat vid fasta grillplatser som är byggda för grillning och som är avgränsade med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att elden inte kan sprida sig.
 • Grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen måste dock vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Tänk på att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
 • För restauranger och liknande verksamhet grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.

Höga temperaturer väntas de närmsta dagarna

Förutom risk för skogsbrand har även SMHI varnat för höga temperaturer från torsdag till början av nästa vecka i hela Östergötland. På fredag och lördag kan temperaturen gå över 30 grader på många platser runtom i länet.

– Så pass höga temperaturer kan innebära stor risk för äldre och sjuka personer, vilket i sin tur kan påverka vårdsektorn som redan är hårt ansträngd till följd av pandemin. Det är viktigt att försöka göra inomhustemperaturen så sval som möjligt och uppmuntra alla typer av riskgrupper till ökat vätskeintag, säger Andreas Lundberg.

Hälsoråd vid värmebölja

Mer information

Information på olika språk

Frågor och svar om eldningsförbudet

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar.

Det är alltså tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den befinner sig sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet gäller inte eldning med gas. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag grilla vid iordningsställda grillplatser även om de är i eller nära skog och mark?

Ja, förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med obrännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke-brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Får jag grilla på en campingplats?

Ja, om markägaren tillåter det. I övrigt gäller samma tolkning som för egen tomt eller innergård.

Går det att få dispens för att elda i skog och mark?

Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl. Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens om det gäller en av de kommuner som beslutet omfattar.

Får jag använda fyrverkeri?

Nej, förbudet omfattar användning av pyroteknik (bland annat fyrverkerier) och så kallade svävande ljuslyktor.

Får jag använda campingkök?

Aktiviteter som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis ogräsbränning eller campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.

För kännedom:

Belysningen längs med strandpromenaden, från Klosterhotellet fram till hamnkontoret är släckt på grund av kabelfel.

Arbetet med att åtgärda felet påbörjas redan i morgon, onsdag och beräknas vara färdigt innan midsommar.

Under hösten och vintern har arbetet med att utveckla kommunens fiber och trådlösa nät, både i stan och på landsbygden pågått. Målet har varit att ge fler tillgång till en stabil uppkoppling samt att erbjuda ett större utbud av tjänsteleverantörer.

Arbetet med att ge fler hushåll i kommunen tillgång till snabbt och säkert bredband har skett inom VÖKBY Bredband AB, ett bolag som kommunen äger tillsammans med Ödeshög, Boxolm och Ydre kommun. Parallellt med detta har ett strategiskt arbete med att öppna upp nätet pågått.  Utsikt Bredband AB har under våren kommit in som delägare i bolaget, vilket nu alltså möjliggör ett bredare utbud av tjänsteleverantörer.

– Vi är glada att nu äntligen genom VÖKBY Bredband AB kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster och leverantörer. Nu får våra kommuninvånare större valfrihet och kan själva välja sin leverantör av TV, telefoni och bredbandstjänster utifrån vad som passar dem bäst, säger Madeleine Andersson, kommundirektör.

Mer information om övergången till det öppna nätet och hur du som är kund gör för att byta tjänsteleverantör kommer att ges  i ett separat kundutskick. Men redan nu kan du läsa mer här https://www.vokby.se/vokby-och-utsikt-informerar

Utvecklingen av pandemin går på många håll åt rätt håll och allt fler restriktioner släpps, men ännu är inte alla vaccinerade och vi måste fortsatt ta ansvar för att minimera spridningen. Hålla i och hålla ut.

Efter överläggning med inblandade har kommunen och Sparbanken kommit fram till att man tyvärr inte kan genomföra den invigning av Rådhustorget med underhållning som vi önskar i augusti.

Vi vill att invigningen ska vara en fest där alla är inbjudna.

För att vara säkra på det har vi flyttat fram invigningen med underhållning till 21 maj, 2022. Vi ser fram emot en större stadsfest med obegränsat antal deltagare då istället.

Givetvis hoppas vi fortsatt på flera mindre evenemang runt om i centrum som planerat 21-22 aug – och inte minst Gustav Vasa-utställnigen på slottet som pågår till och med sista september. Läs mer om jubileet på Gustav Vasa 500 år – Jubileum i Vadstena 2021 – här!

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Över häften av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots lättnader kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli införs ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär att fler kan delta på bland annat kulturevenemang. Fler tillåts också att delta i demonstrationer, vid motionslopp och liknande idrottstävlingar. Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler införs även för mässor.
Trots att det nu införs justeringar av reglerna måste arrangörer fortfarande se till att trängsel kan undvikas och vidta andra smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Detta gäller från 1:a juli:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Invånare i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet från och med fredagen den 13 augusti klockan 17.00 till söndagen den 22 augusti klockan 24.00.

 • Kräftfiske tillåts från land och med maximalt två håvar per person.
 • Lördagen den 14 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska kräftor från land med maximalt två håvar per person.
 • Området för kräftfisket begränsas av vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor. Båtar får inte användas.
 • Undantaget från rätt till kräftfiske är gästhamnsområdet mellan slottsbron, längs hela kajen, till Sjöräddningens brygga.
 • Kom i håg att hålla avstånd är att visa omtanke!

Information om Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern (nya regler från och med 2020) hittar ni på Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Östergötlands län. Förbudet upphör att gälla från och med den 7 juli klockan 12.00.

Brandrisken har, enligt SMHI:s prognosunderlag, minskat i Östergötland och Länsstyrelsen har därför i samråd med länets kommuner och räddningstjänster beslutat att häva eldningsförbudet som utfärdades den 17 juni.

Det är fortfarande torrt i marker på vissa håll i länet och eldning ska därför genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Det är viktigt att ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Håll dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud i den kommun du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på varierande lokala förutsättningar. Information hittas lättast på respektive kommuns webbplats.

Läs Länsstyrelsens beslut om att upphäva eldningsförbudet

Minska risken för brand genom att:

 • Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
 • Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
 • Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
 • Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

Regeringen har beslutat att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med torsdag 15 juli. Detta enligt steg 3 i planen för avveckling av de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin. Det är dock fortfarande inte fritt fram, flera restriktioner kvarstår och

Följande gäller från och med 15 juli:

 • Passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort. För passagerare gäller det dock att fortsatt hålla avstånd och undvika resor om du har symtom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19.
 • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå upphävs. Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.
 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

Vad måste allmänheten fortfarande tänka på:

 • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte.
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19
  • Håll ett smittsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion

Se alla allmänna råd på folkhälsomyndighetens webbplats.

Information på Länsstyrelsens webbplats

”Vilken bragd Stina och det svenska damlaget gör, vi i Vadstena är så stolta”, säger Peter Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Vadstena kommun.

Sverige är OS-silvermedaljörer i fotboll efter förlust i OS-finalen mot Kanada som avgjordes på straffar. Stina Blackstenius gjorde 1-0-målet i första halvlek och med sina 5 mål i OS-turneringen har hon varit en starkt bidragande faktor till de svenska OS-framgångarna. Stina Blackstenius kan nu även titulera sig Sveriges främste OS-målskytt genom tiderna och har dessutom gjort mål i två OS-finaler i rad.

”Vadstenas” Stina Blackstenius, 25 år och OS-hjältinna, har Vadstena GIF (VGIF) som moderklubb och spelar nu för BK Häcken i Damallsvenskan. Med sina två SM-guld (2016, 2020), ett OS-silver (2016) och ett VM-brons (2019), samt ett EM-guld för juniorer (2015) i bagaget inför OS i Tokyo har hon nu krönt karriären med ytterligare ett OS-silver!

”Laget och vi som hejar, vi vinner och förlorar tillsammans, det är det som är styrkan. Detta betyder mycket för våra ungdomar, föredömen som visar på att kamratskap och en gemensam målsättning gör att allt är möjligt”, säger Peter Karlsson.

När Stina Blackstenius var med och tog EM-guldet för juniorer 2015 firades hemkomsten stort på Rådhustorget i Vadstena, och även denna gång avser man att uppmärksamma sin OS-hjältinna. I samarbete med VGIF förbereds nu ett Coronasäkert mottagande så snart som tillfälle ges.

Från och måndagen den 16/8 stänger biblioteket i Vadstena sina lokaler i cirka en och en halv månad. Anledningen är att vi dels kommer byta plats mellan barnavdelningen och vuxenfackavdelningen och dels att golvet i entrén måste bytas efter många års slitage.

Vår nuvarande barnavdelning är trång och otrygg och det vill vi ändra på och samtidigt, i enlighet med barnkonventionen, lyfta fram barnens, unga vuxna och barnfamiljernas plats i biblioteksrummet. Det kommer att skapas ytor för kreativt skapande, aktiviteter och, framför allt, läsande!

Den nya vuxenfackavdelningen kommer bli minst lika mysig som den tidigare och till och med vara på en lite lugnare plats i biblioteket. Och plats för att läsa tidningar eller bara mötas över en kopp kaffe kommer vara en central del i den nya vuxenfackavdelningen. Allt blir bättre för alla!

Stängningen av Vadstena bibliotek innebär en reducerad service från 16/8 till slutet på september på Vadstena bibliotek:

 • Vi fortsätter med ”Take-Away” och man kan hämta böcker som vanligt i våra blåa lådor. Tänk bara på att en hel del kan vara nedpackat under flytten och att vi inte alltid kan vara supersnabba att kolla e-post och lägga ut böcker. Dom som har ”Boken kommer” kommer naturligtvis också att förses med böcker.
 • Vi kommer ha en telefontid varje vardag mellan 10 – 12 på telefonnummer 010-2347130

När vi öppnar igen börjar vi förbereda för en snabb start av Meröppet (om smittspridningen tillåter det) och den öppningen inleds med att alla som vill ha tillgång till Meröppet kommer och läser och skriver på ett avtal. Mer information om det kommer.

OBS! Borghamns bibliotek kommer från och med 1 september ha ordinarie öppettider och därmed  vara Meröppet mellan 08:00 och 18:00 och bemannat torsdagar mellan 14:00-17:00.

Personalen på Vadstena bibliotek

Vadstena kommuns skolor startar höstterminen den 19 augusti klockan 08.20. All undervisning kommer att ske på plats i skolan utfrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

De kommunala grundskolorna har haft närundervisning i stort sett under hela pandemin, även om högstadiet under en period hade distansundervisning växelvis för årskurserna. I och med Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer kommer de kommunala grundskolorna att börja höstterminen på plats i skolan, vilket är glädjande. Vadstena kommuns skolor startar undervisningen på plats den 19 augusti. Elever som går i skolan i en annan kommun hänvisas till information från respektive skola.

– Vi är glada över att närundervisningen kan fortsätta även in på höstterminen. Skolan har en viktig funktion i samhället och eleverna har rätt till både utbildning och skolan som ett socialt forum, säger Johan Wernström, Bildningschef.

– Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter det förebyggande arbetet mot smittspridning, påminner han. Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg sitt personliga ansvar och hålla sig uppdaterad om och följa de restriktioner som finns.

Fortsatt försiktighet utifrån pandemiläget

Den lokala smittspridningen i kommunen är förnuvarande låg men smittspridningen i landet är dock högre än vid samma tidpunkt föregående år och med tanke på att många varit ute och rest under sommaren, uppmanas alla till försiktighet. Se till att hålla dig uppdaterad på vad som gäller om du varit utomlands; om du varit utanför Norden rekommenderas att du testar dig när du kommer hem.

Det är även viktigt att skolpersonal och elever fortsätter det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt. Vadstena kommun har sedan pandemins utbrott ett väl fungerande samarbete med regionens smittskyddsenhet. Varje skola gör också anpassningar för att undvika trängsel och underlätta god handhygien.

Håll i grundläggande råd

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att du stannar hemma från skolan om du är sjuk och har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber. Det gäller också vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär också att vi måste be elever som har sjukdomssymtom att gå hem från skolan. Det gäller vid alla typer av sjukdomar. Elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Håll avstånd till andra. Det gäller i möjligaste mån hur vi organiserar undervisningen, men att hålla viss fysisk distans gäller också generellt inom skolans verksamhet och i sociala sammanhang på fritiden. Hjälp till och undvik trängsel och påminn varandra vid behov.

Rutiner kring fritidshem och föräldramöten

Det är fortsatt viktigt att vårdnadshavare följer skolans instruktioner vid lämning och hämtning på fritidshem och skola. Det är också viktigt att lämna in ditt barns tillsynstider i god tid så att personalen kan planera verksamheten på bästa sätt.

Föräldramöten och enskilda samtal kan även under hösten komma att behöva anpassas utifrån rådande situation.

Vi har blivit uppmärksammade på att det just nu förekommer bedrägeriförsök i kommunen.
Personerna ringer på och utger sig sig för att vara exempelvis försäljare, i syfte att ta sig in i hemmet eller få dig att lämna ut viktiga uppgifter till bankkonton, kort osv.

Vi uppmanar därför till vaksamhet och försiktighet. Ofta är det äldre som drabbas. Tala därför gärna med dina anhöriga om att det är viktigt att vara uppmärksam.

Minska risken för brott genom att

 • Inte släppa in någon person du inte känner
 • Alltid kontrollera legitimation innan du släpper in en person som utger sig för att vara från ett visst företag eller liknande.
 • Legitimationen ska vara utställd på aktuellt företag med namn och foto.
 • För att vara helt säker kan du själv ringa det företag eller liknande som personerna säger att de kommer ifrån. Låt personen vänta kvar utanför dörren, stäng och lås medan du tar reda på ett telefonnummer till aktuellt företag.
 • Ring polisen på 112 om du misstänker brott.

Polisen informerar

Lär dig mer om hur du kan förebygga brott och undvika att bli drabbad.

Polisen på Youtube

Skydda dig mot brott – Polisens webbplats

Ny höst men pandemi. Du har hört det förut men det är fortfarande högst aktuellt att du vaccinerar dig, umgås smittsäkert, håller avstånd till andra, stannar hemma om du har symtom och testar dig.

Här har vi samlat information om vad som gäller för kommunens service och verksamheter nu när hösten drar igång.

Besök i kommunhuset

Medborgare som önskar komma i kontakt med kommunen hänvisas i första hand till telefon och våra digitala kanaler. Endast förbokade besök tas emot i kommunhuset.

Politiska möten på distans

Rekommendationen att så många medarbetare som möjligt ska arbeta hemifrån förlängs september ut. Politiska möten kommer därför också att ske på distans under september månad.
För kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september har ett begränsat antal åhörare möjlighet att ta del av mötet via storbildsskärm i Medborgarsalen. Först till kvarn gäller liksom personligt ansvar för att hålla avstånd och umgås smittsäkert.

Bokning av idrottshallar

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer har Vadstena kommun beslutat att åter öppna upp för samtliga typer av bokningar av våra idrottsanläggningar.

Beslutet kan dock komma att ändras ifall kommunen anser det lämpligt som smittskyddsåtgärd.
Föreningar ansvarar för att säkerställa att rådande restriktioner följs och att träningar genomförs på ett smittsäkert sätt.

Biblioteket

Huvudbiblioteket är stängt under september månad för renovering vilket innebär att begränsad service erbjuds under denna period. Se separat nyhet.
Biblioteket i Borghamn har ordinarie öppettider och service från 1 september.

Simhallen

Renoveringsarbetet är inne i slutfasen och simhallen beräknas öppna, dock med vissa begränsningar och anpassningar som smittläget kräver, runt månadsskiftet augusti/september.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamheter har undervisning på plats, start v. 35 (dans v. 36). Både schema och lokaler är anpassade för att undvika trängsel.

Dagverksamhet

Dagverksamheten i anslutning till Wasagården är igång. Anpassningar för att säkerställa en smittsäker verksamhet har gjorts. Mer information.

Vadstena kommun hade nöjet att välkomna Sveriges riksdags talman Andreas Norlén med fru, samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind, när de under fredagen besökte Vadstena med anledning av kommunens demokratiseminarium. Gästerna passade även på att besöka det nyrenoverade Rådhustorget, Kulturskolan och givetvis jubileumsutställningen på slottet.

Pressinformation från seminariet kommer att publiceras via kommunens medarrangör – CKS, Centrum för Kommunstrategiska studier

Foto/bildspel: Vadstena Kommun

Måndagen den 30:e augusti öppnade simhallen efter sommarens renovering. Öppettider hittar du här: Vadstena kommun – Simhall |

Tänk på att vi fortfarande lever med restriktioner. Var vänlig följ de allmänna råden, gällande allmänna restriktioner och skyltar med särskilda restriktioner som finns. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

I simhallen gör vi följande för att du som besökare ska känna dig trygg:

 • Erbjuder handsprit
 • Har plexiglas framför kassan
 • Uppmanar våra besökare att hålla avstånd genom skyltar och markeringar på golven
 • Informerar om att duscha före bad och att ha god handhygien
 • Städar och desinficerar oftare än vanligt

Vad du som besökare ska tänka på:

 • Att vara frisk när du kommer till oss. Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller också vid mildare symtom. Det är viktigt att inte smitta andra.
 • Vara extra noga med handhygien
 • Hålla avstånd till andra besökare
 • Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer

Varmt välkommen!

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag (SFS 2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den nya lagen innebär nya kompetenskrav för de som utför ingreppen, större skyldigheter för verksamheterna och stärkt skydd för de som får en behandling. Det påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i kommunen.

Anmälningsplikt till kommunen

I samband med att det nya regelverket började gälla skedde en förändring i 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, exempelvis tatuering. Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande verktyg, men som tidigare inte har räknats som anmälningspliktiga, exempelvis nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning, nu kommer att behöva anmäla sig till kommunen.

Är din verksamhet anmälningspliktig?

Har du frågor eller funderingar eller är du osäker på om din verksamhet omfattas av de nya bestämmelserna?  Kontakta miljöavdelningen via kommunens växel, 010 234 70 00 eller via epost miljo@vadstena.se.

De verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till 1 september 2021 att anmäla sig till kommunens miljöavdelning. Den som inte gör anmälan riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Till anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Ytterligare information och vägledning

Ytterligare information och vägledning kopplat till den nya lagen, finns även på www.socialstyrelsen.se

Den 7 september 2021 anordnas ett digitalt evenemang om solenergi, Solsafari 2021. Det är ett digitalt evenemang som arrangeras inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige. Föreläsningarna vänder sig till kommuner, solcellsparker, företagare, privatpersoner och bostadsrättföreningar. Det förekommer såväl livesändningar och förinspelade rundturer från landets olika solcellsanläggningar i programmet. Ingen anmälan krävs och det är kostnadsfritt att deltaga.

Program

09:00-10:30 Solel för kommuner
11:00-12:30 Solcellsparker
13:00-14:30 Solel för företag
17:00-19:00 Solel för privatpersoner & bostadsrättsföreningar

Läs hela programmet på: framtidenssolel.se/solsafari/

Solsafari 2021 är ett digitalt evenemang som arrangeras inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.

Kontakt/frågor

Är du boende,  företagare eller på annat sätt verksam i Vadstena och har frågor om evenemanget, eller om solel i allmänhet? Kontakta:

Energi- och klimatrådgivare
ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se
Telefon: 010-234 57 58 eller 0706-09 07 00

Vadstena Pride har genomförts sedan 2017 för att visa att i Vadstena är alla välkomna, viktiga och lika mycket värda. Men det är inte bara viktigt, det är roligt också!

Lördagen den 18:e september är det dags för årets Vadstena Pride:

Pridetåget har samling i Hamnparken kl. 11.00 och startar därifrån klockan 12.00. Det avslutas med ett kortare program på Rådhustorget.

Ni som vill vara med i Pridetåget anmäler er med antal till camilla.mellberg@vadstena.se.

Vill man arrangera något program anmäler man det snarast till markus.lindberg@vadstena.se.

Natur- och kulturguidning 11 september, klockan 14.00.

Mjölnaån flyttades och en hel mosse försvann men ut mot Vättern finns ett vassområde som är som ett Tåkern i miniatyr. Vi berättar om områdets historia, våtmarker och fågelliv.
Guider: Markus Lindberg och Ellen Hultman.

Samling: Vid reningsverket, följ Kronängsgatan genom industriområdet.
Arrangör: Vadstena kommun, Markus Lindberg, 0730-789250, markus.lindberg@vadstena.se

Om restriktioner fortfarande finns gäller maxantal.

Förbokning: Markus Lindberg, 0730-789250, markus.lindberg@vadstena.se

Hjälp till att hålla Sverige rent!
Lördagen den 18 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2021. Då samlas hela Sverige, norr till söder, gammal som ung och plockar allt skräp man ser.

Anmäl dig till Håll Sverige rent-dagen

Du kan anmäla dig själv, en mindre grupp, eller skapa ett event (öppet eller stängt). Öppna event kan andra anmäla sig till. Eventet kommer då vara synligt på Håll Sverige Rent webbplats.

Anmäl dig på webbplatsen Håll Sverige rent.

Alla som anmäler sig kan beställa ett gratis skräpplockarpaket (för upp till 20 personer) med handskar och påsar. Se mer information på webbplatsen Håll Sverige rent.

Vad gör jag med skräpet?

 • Sortera gärna skräpet och lämna till återvinning. Återanvänd eller återvinn gärna även påsen. På så sätt minskar både klimatpåverkan och användningen av naturresurser! Återvinningscentralen i Vadstena är öppen kl.9-14 den 18 september.
 • Ta med skräpet hem och lägg det i restavfall.
 • Släng det i närmsta papperskorg där det finns plats. Tänk på att du gör en stor insats bara genom att ta upp skräpet från marken!

Måndagen den 13 september ska Nådendalsvägen, mellan Birgittas väg och Motalagatan, asfalteras och är stängd för genomfart.

Arbetet beräknas vara klart, och vägen redo att öppnas, till kvällen samma dag.

Under hösten ska Borgmästaregatan, från Nådendalsvägen till Trastvägen, VA-saneras, det vill säga vatten- och avloppsledningar ska bytas. Framkomligheten längs sträckan kommer att vara begränsad under hela perioden.

Arbetet börjar i korsningen Nådendalsvägen/Borgmästaregatan som inom kort kommer att stängas för trafik. Följ hänvisningsskyltar för att ta dig dit du ska!

Tack för ditt tålamod!

Du vet väl att du som medborgare kan vara med och påverka för en positiv hållbar utveckling, det kan exempelvis handla om resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering.

Europeiska mobilitetsveckan som pågår mellan den 16 – 22 september är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar. Under veckan har du möjlighet att resa för en bättre hälsa och miljö!

Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att på olika sätt underlätta för invånarna att resa med hållbara färdmedel. 2021 års slogan är ”Res hållbart, håll dig frisk”.

Kampanjen belyser också det pågående och nödvändiga omställningsarbetet för att vi som kommun ska nå det uppsatta målet om att vara fossilbränslefria 2030. Har du idéer om hur Vadstena kommun kan underlätta hållbart resande, skicka gärna dina förslag till oss via appen Ett Bättre Vadstena.

Läs mer:

Europeiska mobilitetsveckans officiella hemsida
Europeiska mobilitetsveckan (Trafikverket)
Vadstena kommuns hållbarhetsarbete

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att steg 4 i nedtrappningen av pandemirestriktioner påbörjas den 29 september. Beslutet grundar sig framförallt på den höga vaccinationstäckningen.

Här sammanfattas vilka restriktioner som tas bort och vilka allmänna råd som fortfarande gäller.

Restriktioner som tas bort 29 september

 • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatserna inledas.
 • Kravet på sittande servering på restauranger tas bort.
 • Begränsningen på åtta personer i ett sällskap inomhus på restaurang och kafé tas bort.

Allmänna råd som fortsatt gäller

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel.
 • Vaccinera dig för att undvika att bli allvarligt sjuk.
 • Håll dig informerad om förändringar kring restriktioner och allmänna råd.

Läs mer

Restriktioner som tas bort den 29 september – Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

I samband med den pågående 5G-utbyggnaden genomför Telia även moderniseringsarbete med det befintliga 4G-nätet. Från och med den 22 september och framåt kommer Telia att jobba med sina mobilmaster. Arbetet kommer att påverka samtliga kunder som använder Telias 4G-nät, så också i Vadstena.

Under arbetets gång behöver Telia släcka ned utrustningen under kortare perioder. Det kommer enligt uppgift att handla om några timmar men i undantagsfall kan avbrott ske under längre perioder, som mest upp till 36 timmar.

Kommunens växel påverkas inte av arbetet, men om du ringer ett anknytningsnummer direkt kan det ibland vara svårt att komma fram. Det kommer även att vara möjligt att ringa larmnumret 112 under det pågående arbetet, så länge det finns någon annan operatör som har täckning i området.

På Telias webbplats finns mer information arbetet med mobilmasterna och dess påverkan på mobilnätet att läsa.

I gångfartsområdet vid Hovstullen, korsningen Margaretavägen/Hovsvägen,  har Vattenfall en akut skada på elnätet och grävarbete måsta genomföras. Ena körbanan kommer att vara stängd för trafik från och med klockan 07.00 den 21 september.

Tack för er förståelse!

Med start den 21 september klockan 08.00 kommer Järnvägsgatan, i höjd med Boden, vara stängd för genomfart. Anledningen är att Vattenfall ska gräva för ny elanslutning. Förhoppningen är att arbetet ska kunna avslutas under dagen och att vägen kan öppnas för trafik igen till kvällen.

Följ orange skyltning för att ta dig dit du ska.

”Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.”

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, under vecka 39. Årets tema är demokrati då Sverige firar 100 år av demokrati 2021 Kampanjen uppmärksammar våra skyddsvärden; Sveriges frihet och självständighet, och hur vi var och en kan bidra till bevara värdena genom våra vardagshandlingar.

Din egenberedskap gör dig förberedd

Pandemin har gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Men Covid-19 har påverkat oss alla och vi har fått känna av hur snabbt vardagen kan vändas upp och ner. Under pandemin har dock påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt, genom små vardagsgärningar som till exempel att handla åt en granne. Det är ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft och det är det som krisberedskapsveckan vill främja. Var och en av oss behöver fortsätta ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Det är viktigt att du som invånare i Vadstena kommun funderar över hur du kan lösa vardagen vid kris och krig.

Är du förberedd? Se över din egenberedskap!

Du är en del av Sveriges krisberedskap

På länkarna nedan finns samlad information som hjälper dig att se över din egenberedskap så att du är förberedd.

I broschyren Om krisen eller kriget kommer kan du läsa mer om hur olika samhällskriser kan påverka din vardag och vad du själv kan göra och tänka på för att vara bättre förberedd.

Din krisberedskap

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten, Hesa Fredrik fyller 90 år

Du är en del av Sveriges krisberedskap

När rankingen av det lokala företagsklimatet 2021 presenterades klättrar Vadstena 24 platser till plats 63. Vadstena är en av de tio kommuner som klättrat allra mest de senaste fem åren enligt Svenskt näringsliv.

– Det känns att både kommunen och näringslivet vill stärka det lokala företagsklimatet. Roligt att den ambitionen också syns i mätningen, säger näringslivschef Jessica Hallros. En indikator på att vi är på rätt väg!

Tabellen från Svenskt Näringsliv här nedanför visar på placeringarna för länets samtliga kommuner. För att fördjupad statistik, gå till www.foretagsklimat.se eller för att hamna direkt på en kommunsida, skriv t.ex. foretagsklimat.se/vadstena i webbläsaren.

Inlägg – Inläggsobjekt

Inlägg – Rutnät

Video test

Tabell

Tabellhuvud 1Tabellhuvud 2Tabellhuvud 3
Rad 1, Cell 1Rad 1, Cell 2Rad 1, Cell 3
Rad 2, Cell 1Rad 2, Cell 2Rad 2, Cell 3

Slider test