Sophämtning inställd i dag

Måndagsmorgonens nederbörd av snö i kombination med hård blåst innebär inställd sophämtning. När avfallet återigen hämtas kommer kärl 2 att prioriteras.

Ett ordentligt busväder med snöfall och stark blåst hindrar avfallshanteringen under måndagen. Väder och snöröjning påverkar sophämtningen under kommande dagar. Om du inte får tömt på din planerade tömningsdag, låt kärlen stå kvar så tömmer vi dem så fort vi kan. Vi kommer troligen inte hinna köra ikapp de missade tömningarna för kärl 1 och vi rekommenderar att förpackningar lämnas på återvinningsstationerna.

Du som abonnent av kommunens tjänst underlättar hämtningen om vägen fram till dina avfallskärl är fri från snö och is. Se alltså till att sopkärlen lätt går att rulla fram till avfallsbilen. Avlägsna snö från kärlens lock.