Simhall, omslagsbild

Simhallen stängs för allmänheten 12-29 januari

Med anledning av de allmänna råden för minskad smittspridning från Folkhälsomyndigheten har beslutats om att stänga simhallen för allmänheten under perioden 12 januari 2022 till 29 januari 2022, men perioden kan komma att förlängas.

Utbildningsnämndens ordförande fattar ett formellt beslut om stängning av simhallen på grund av att rekommendationerna om 10 m2 per gäst inte kan garanteras i samband med omklädning och dusch.

Simhallen kommer under perioden endast vara öppen för grundskolans verksamhet.