Riksfärdtjänst: Ansök om din jul- och nyårsresa senast den 9 november

Årets största högtid närmar sig och behöver du resa med riksfärdtjänst måste du ansöka i god tid.

Om du vill ansöka om riksfärdtjänstresa inför jul- och nyårshelgen behöver din ansökan vara kommunen tillhanda senast den 9 november.

Det gäller för resor under perioden 18 december – 7 januari.

Du hittar blankett via länken nedan.