Trygghetslarm

Om du behöver känna dig trygg i din bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet har du möjlighet att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal alla tider på dygnet.

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om du ramlar eller blir akut sjuk.

Larmet bär du som ett armband eller halsband och du aktiverar larmet med en knapptryckning. Signalen går till CareTech trygghetsjour som svarar på larmet. Ibland räcker det med telefonkontakt, i annat fall skickas kommunens hemtjänstpersonal hem till dig som larmat. Om situationen bedöms som akut kallar personalen på till exempel ambulans eller räddningstjänst.