Sjukresor

Om du inte har möjlighet att själv ta dig till eller från ett sjukhus eller annan vårdinrättning har du möjlighet att beställa en sjukresa. Det är landstinget som ansvarar för sjukresor.

Beställa sjukresa

Akuta sjukresor utanför kommunen beställs hela dygnet på
telefon 0771-71 10 20. Vid avtalat besök på sjukhus eller vårdcentral ska beställningen göras senast klockan 16.00 dag före avresa.

Priser och betalning

Resenär med färdtjänsttillstånd betalar kontant enligt gällande färdtjänsttaxa (högst 80 kr/enkelresa) eller använder periodbiljett län express. Vid sjukresa har man vid behov rätt att ta med sig en ledsagare. Är man berättigad till kostnadsfri ledsagare inom färdtjänsten gäller detta även för sjukresor.

Resenär utan färdtjänstillstånd betalar 80 kr/enkelresa för sjukresa inom länet.

Mer information

Läs mer om sjukresor på Region Östergötlands webbplats. Frågor angående sjukresor besvaras av landstingets patientkontor på telefon 010-103 22 88.