Färdtjänst

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken kan du eller någon anhörig hjälpa till att ansöka om att få resa med så kallad särskild kollektivtrafik – färdtjänst.

Behovet av färdtjänst utreds och bedöms av kommunens färdtjänsthandläggare. Utredningen görs bland annat utifrån vilka behov du har och vilken social situation du befinner dig i. Utgångspunkten är att du utifrån din funktionsnedsättning inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Första gången du ansöker om färdtjänst ska ett läkarityg bifogas.

Här kan du ansöka om färdtjänst!

ÖstgötaTrafiken sköter den kommunala färdtjänsten och länsfärdtjänsten och anlitar i sin tur olika entreprenörer.

Beställning av färdtjänstresa ska göras minst en timme före tidpunkten för avresa och beställning gör du hos beställningscentralen i Mjölby på telefon 0771 -71 10 20. Länsfärdtjänsten trafikeras i regel enligt en given turlista och samordning med anslutande resor sker. Det betyder att du i möjligaste mån får resa med andra resenärer.

Taxa för färdtjänst
Den 23 juni 2021 antog kommunfullmäktige ny taxa, eller egenavgift som det också ofta kallas, för färdtjänstresor. Den nya taxan eller egenavgiften är från och med 1 juli 2021 26 kronor för resor från 0 km upp till 25 km och 52 kronor för resor längre än 25 km.

Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför länet måste du ansöka om varje enskild resa, så kallad riksfärdtjänst. Ansök gärna här via vår blankett.

Kontakta individ- och familjeomsorgen på 010-234 71 50 om du har några frågor.