Resor och tillstånd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst, det vill säga särskild kollektivtrafik. Ansökan om färdtjänst görs till den kommun där du är folkbokförd.

Tillstånd till färdtjänst får den som på grund av funktionsnedsättningen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Enbart bristande tillgång av allmän kollektivtrafik berättigar inte till färdtjänst. Huvudprincipen vid resa med färdtjänst är att samåkning sker med andra resenärer i likhet med allmän kollektivtrafik. Läkarutlåtande ska skickas med ansökan.

Om du beviljas färdtjänsttillstånd, och du med hjälp av ledsagare kan resa med allmän kollektivtrafik, reser ledsagaren avgiftsfritt.

Här kan du ansöka om färdtjänst

Kontakta färdtjänsthandläggare vid socialförvaltningen om du har frågor, 010-234 71 65.

Riksfärdtjänst

Om du vill göra en resa utanför Östergötland, och din varaktiga funktionsnedsättning medför att du inte kan resa till normala resekostnader, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje enskild resa och kan beviljas efter utredning. Resan ska avse rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet och resan sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med en ledsagare. Det är du som skaffar din ledsagare. Ansökan ska göra i god tid, senast tre (3) veckor före avresedag. Läkarutlåtande kan komma att begäras.

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

Kontakta färdtjänsthandläggare vid socialförvaltningen om du har frågor, 010-234 71 65.