Anhörigstöd till vuxna

Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger?

Om du är över 18 år och är anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger kan du få stöd från individ- och familjeomsorgen. Det är ditt behov som styr vilket stöd du får och det kan till exempel vara enskilda samtal med behandlare eller socialsekreterare. Om du har behov av andra kontakter kan vi hjälpa dig med samtalskontakt via psykosociala mottagningen på vårdcentralen eller via psykiatriska mottagningen på lasarettet i Motala.

För mer information och stöd är du välkommen att kontakta Råd och stöd Beroendemottagningen. Du kan också kontakta en socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens vuxengrupp.

Du kan alltid vara anonym om du önskar.