Vuxenstöd

Du som är 18 år eller äldre kan vända dig till Råd och stöd Beroendemottagningen i Vadstena när du behöver råd och stöd med beroendeproblematik.

MiniMaria är en samordnad mottagning för unga upp till 26 år med risk, missbruk eller beroendeproblem av alkohol och/eller droger. Vadstena ingår i ett samverkansavtal med flera kommuner som har en gemensam MiniMaria-mottagning som ligger i Mjölby. På MiniMaria erbjuds samordnat stöd, vård och behandling för att ge förutsättningar för ett liv utan missbruk och samtidigt ge ökat välbefinnande och livskvalitet till ungdomar/unga vuxna och deras familjer.

Du kan även kontakta socialsekreterare i Vuxenteamet hos individ- och familjeomsorgen för att få rådgivning. Vid frågor gällande exempelvis boende kontakta socialsekreterare i Vuxenteamet på individ- och familjeomsorgen.

Vid kontakten med socialsekreterare eller behandlare kan du vara anonym. Vill du vara det, behöver du tänka på att inte uppge ditt namn eller telefonnummer.

Vi garanterar

  • att du som söker hjälp får en första kontakt från myndighetskontoret inom två arbetsdagar från det att du söker oss
  • att du som har risk, missbruk eller beroendeproblem av alkohol och/eller droger ska erbjudas ett nybesök inom 3-5 dagar från första kontakt med MiniMaria