Försörjningsstöd

Om du har behov av ekonomiskt stöd och alla andra möjligheter är uttömda kan du ansökan om försörjningsstöd hos individ- och familjeomsorgen.

För att ha rätt till ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd från individ- och familjeomsorgen måste du aktivt själv bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetslös samt aktivt söka ett arbete. Det innebär också att du har gjort vad du kan för att försörja dig själv.

Försörjningsstödet beräknas på den riksnorm som regeringen bestämmer varje år. Riksnormen ska täcka kostnader för mat, kläder, fritid/lek, hygien, barnförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning, telefon och tv-licens. Utöver riksnormen kan du få stöd för skäliga kostnader för till exempel boende, hushållsel, avgift till fackförbund eller a-kassa, barnomsorg, läkarvård och receptbelagd medicin samt resor till och från arbete.

Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på hur stort ditt hushåll är samt hur gamla familjemedlemmarna är. Du måste ansöka om att få försörjningsstöd.

Om du har frågor kring eller om det är första gången som du ansöker om försörjningsstöd och ska lämna in en grundansökan vill vi gärna att du kontaktar oss på mottagningstiden:
Måndagar och torsdagar mellan kl. 13.00-14.00 på telefonnummer 010-234 71 50

Om du behöver hjälp med att ansöka digitalt eller om du stöter på problem med tjänsten. Kontakta individ- och familjeomsorgens reception för support på telefonnummer 010-234 71 50.