Försörjningsstöd

Om du har behov av ekonomiskt stöd och alla andra möjligheter är uttömda kan du ansökan om försörjningsstöd hos individ- och familjeomsorgen.

För att ha rätt till ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd från individ- och familjeomsorgen måste du aktivt själv bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetslös samt aktivt söka ett arbete. Det innebär också att du har gjort vad du kan för att försörja dig själv.

Försörjningsstödet beräkas på den riksnorm som regeringen bestämmer varje år. Riksnormen ska täcka kostnader för mat, kläder, fritid/lek, hygien, barnförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning, telefon och tv-licens. Utöver riksnormen kan du få stöd för skäliga kostnader för till exempel boende, hushållsel, avgift till fackförbund eller a-kassa, barnomsorg, läkarvård och receptbelagd medicin samt resor till och från arbete.

Hur mycket försörjningsstöd du kan få beror på hur stort ditt hushåll är samt hur gamla familjemedlemmarna är. Du måste ansöka om att få försörjningsstöd.

Om du har frågor kring försörjningsstöd är du välkommen att kontakta vår mottagning som är öppen måndagar och torsdagar klockan 13.00-14.00.