Hemtjänst

Värdighetsgarantier för hemtjänst

För att uppfylla värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. De förtydligar vad du kan förvänta dig av oss. Genom dessa vill vi skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och för ditt välbefinnande. Särskilt betonas vikten av integritet, delaktighet, självbestämmande samt ett gott bemötande.

Vi garanterar att

 • du ska behandlas som en unik person och få individuellt anpassade insatser enligt ditt biståndsbeslut.
 • du ska bemötas på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt.
 • du ska ges möjlighet att delta aktivt när insatserna utförs utifrån din förmåga.
 • personalen ska genom ett rehabiliterande förhållningssätt arbeta med metoder som bevarar din funktionsförmåga.
 • du ska inom en vecka från start av insatser veta vem som är din kontaktperson, till vilken du har möjlighet att framföra dina synpunkter och önskemål samt får möjlighet att påverka hur och när insatserna ska genomföras.
 • du ska tillsammans med din kontaktperson upprätta en genomförandeplan inom två veckor från start av insatser. Genomförandeplanen ska beskriva hur och när du önskar få dina insatser utförda utifrån ditt behov, dina förutsättningar och dina önskemål.
 • uppföljning av din genomförandeplan ska ske minst var tredje månad eller på förekommen
  anledning.
 • personalen ska alltid meddela om en insats hos dig inte kommer att utföras enligt överenskommelse senast klockan 08.00 samma dag som insatsen är planerad.
 • personalen ska alltid meddela dig om en oplanerad tidsavvikelse på mer än 45 minuter uppstår.
 • all personal ska kunna legitimera sig när de kommer hem till dig