Wasagården entré

Wasagården

Wasagården är ett särskilt boende med fin utsikt över Vadstena slott. Boendet ligger i centrala Vadstena med nära till allt. På Wasagården kan du bland annat ta en trevlig fika på boendets café och samtidigt njuta av deras vackra innergård.

Mer om Wasagården

Wasagården byggdes 1971 och har sex avdelningar; Sjöhem, Hagagården, Ollebo, Stugan, Duvnäs samt Linnäs. Boendet består av enskilda lägenheter samt flera hemtrevliga gemensamhetslokaler. Två av avdelningarna; Sjöhem och Hagagården, är inriktade på personer med kognitiv svikt. En avdelning, Linnäs, är inriktad på korttidsvård.

Lägenheter

Varje lägenhet omfattar ett rum med dusch och toalett. Lägenheterna rymmer också garderober och ett mindre pentry. Till varje lägenhet finns ett förråd. Du står själv för hyreskontraktet. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm som gör att du kan nå personal dygnet runt.

Vid inflytt är lägenheten möblerad med en vårdsäng och madrass. Övriga möbler och inredning står du själv för.

Personal

På Wasagården arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Det finns alltid personal i huset. På dagtid finns det alltid en sjuksköterska på plats och under kväll, natt och helg finns sjuksköterska tillgänglig på jourtid. Under vardagar finns det även arbetsterapeut och fysioterapeut på boendet.

Boendet har två enhetschefer och tre samordnare.

Kontaktman

När du flyttar in på Wasagården får du en kontaktman. Tillsammans med kontaktmannen upprättar du och eventuellt dina anhöriga en genomförandeplan om hur din hjälp skall vara utformad och genomföras. Genomförandeplanen revideras regelbundet. Du kan när som helst få ta del av din genomförandeplan.

Aktiviteter

Wasagården anordnar aktiviteter varje vecka utifrån aktuella händelser och önskemål från de boende. Exempel på aktiviteter är bingo, bakning, pyssel, gymnastik. Man väljer själv vilka aktiviteter man vill vara med på.

Tystnadsplikt

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att alla uppgifter som rör ditt hälsotillstånd och dina personliga förhållanden är sekretessbelagda och således inte kommer att föras vidare.

Lämna förslag och synpunkter

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter. För att lämna förslag/synpunkter så gå man in på sidan – Förslag, synpunkter och felanmälan.

Om ni har frågor eller synpunkter kan ni förstås prata med kontaktman, övrig personal eller enhetschef också.

Bilder från Wasagården