Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, till exempel värktabletter och nikotinläkemedel, får säljas utanför apotek.

Försäljning av receptfria läkemedel

Försäljning av vissa receptfria läkemedel får ske i andra verksamheter än apoteket men innan försäljning startar ska det anmälas till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten och det är kommunen som har tillsynen på att regelverket följs. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha en plan för egenkontroll. Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år och som försäljare måste man kunna hänvisa till farmaceutisk rådgivning.

Den som bedriver detaljhandel ska betala en årsavgift om 1 600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av läkemedelsförsäljning.

Avgifter för försäljning av receptfria läkemedel

Alkoholhandläggarna på kommunen ansvarar för att kontrollera att du följer regelverket och kan hjälpa dig med ett egenkontrollprogram. Brister rapporteras till Läkemedelsverket.

Sedan den 1 mars 2016 är det alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel i Vadstena.

Tillsyn

Kommunen ska utföra tillsyn över de försäljningsställen som har anmält att de säljer receptfria läkemedel. Detta görs utifrån en av socialnämnden antagen tillsynsplan som finns att läsa här:  Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel