Spolad isbana

Nu finns en spolad isbana för allmänheten klar för användning vid simhallen.