Kräftfiske i vallgraven och hamnområdet 2023

Kräftfiske i vallgraven och hamnområdet 2023

Invånare i Vadstena kommun inbjuds till kräftfiske i vallgraven och hamnområdet från och med fredagen den 11 augusti klockan 17.00 till söndagen den 20 augusti klockan 24.00.

• Kräftfiske tillåts från land och med maximalt två håvar per person.
• Området för kräftfisket begränsas av vallgraven runt slottet samt båda sidor om stora och lilla hamnarmen inklusive bryggor. Båtar får inte användas.
• Undantaget från rätt till kräftfiske är gästhamnsområdet mellan slottsbron, längs hela kajen, till Sjöräddningens brygga.
• Kräftor som är mindre än 10 cm ska omgående släppas tillbaka.
• För att minska spridning av kräftpest får levande kräftor endast transporteras direkt till den plats där de ska kokas.

Lördagen den 12 augusti tillåts alla, oavsett kommuntillhörighet, att fiska kräftor från land med maximalt två håvar per person.