Vår vision

En vision beskriver hur vi önskar att något ska bli i framtiden. En vision behöver inte vara helt realistisk eller kunna mätas, utan ska framförallt vara en målbild som hjälper alla i organisationen att sträva åt samma håll.

Kommunens vision är: Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.

Med det vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på. Däremot arbetar vi aktivt för att skapa den, kommunorganisation och invånare tillsammans.

Visionen tillhör alla som bor och verkar i kommunen; privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Ju fler som strävar efter att göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann.

Till visionen finns tre strategiska mål kopplade, så kallade strävansmål. De preciserar den politiska viljeinriktningen och används för att beskriva viktiga områden som kommunens förvaltningar och verksamheter ska arbeta mot.