Överförmyndarnämnden 13 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-13
Anslaget sattes upp: 2022-12-19
Sista dag för överklagande: 2023-01-12
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson