Har du frågor?

Frågor om justerade protokoll
Om du undrar över något i de protokoll som publiceras på den officiella anslagstavlan ska du vända dig till en nämndsekreterare. På sidan Politik och beslut/så styrs Vadstena hittar du länkar till respektive nämnd där kontaktuppgifter till nämndens sekreterare finns.
Här finns länken till Politik och beslut/så styrs Vadstena

Frågor om kungörelser och underrättelse om granskning
I respektive kungörelse och i underrättelse om granskning framgår vem du ska kontakta om du har frågor.