Valet 2022. Genrebild. Foto: Valmyndigheten.

Val i kommunen & valet 2022

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och fungerar som kommunens riksdag. Valet sker samtidigt som val till riksdagen och regionen (landsting). Vart femte år är det även val till Europaparlamentet.

Söndagen den 11 september…

…är valdagen för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Hur går kommun­valet till i Vadstena?

För de ca 6.150 röstberättigade i Vadstena kommun genomförs valet ungefär som tidigare val. Några nyheter blir det när det gäller det administrativa genomförandet men det som kommer märkas mest för de röstande är att två vallokaler har flyttats och att förtidsröstningen flyttar till IOGT-NTO lokalen på Stockmakaregatan 8 i Vadstena.

IOGT-gården utifrån.

För att göra det enkelt att snabbt identifiera och få hjälp av personal i en röstnings- eller vallokal kommer ordföranden och röstmottagarna bära vita västar.

Att den röstberättigade ska kunna ta valsedlar utan insyn medför att möbleringen och logistiken i vallokalen måste ses över.

Det är valnämnden som ansvarar för valen i Vadstena kommun. Valnämnden ansvarar också för extraval och folkomröstningar i Vadstena.

Valdistrikt i Vadstena

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett distrikt har mellan 1 000 och 2 000 personer. Vadstena kommun har fem valdistrikt. Var respektive distrikt röstar i valet 2022 framgår av nedanstående karta och tabell:

Valdistrikt Vallokal
Innerstaden Biblioteket
Kvissberg, Borgmästarområdet m fl Petrus Magni skola / musiksalen
Gamla Söder, Nya Söder, Hertigen m fl Petrus Magni skola / matsalen
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov m fl Culinars matsal
(tidigare Kommunhuset)
Borghamn, Skedet, Rogslösa m fl Borghamns bygdegård
(tidigare Våga Gård, Borghamn)
Förtidsröstning IOGT-NTO lokalen
(tidigare Rödtornet)

Vad gäller för den röstande för att få rösta i kommunvalet?

  • För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.
  • Väljaren måste styrka sin identitet för att få rösta. Detta gäller vid röstmottagningsställe, vid ambulerande röstmottagning och vid budröstning.
  • Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, dvs 12 augusti 2022. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Det finns dock vissa undantag för utlandssvenskar.
  • Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen. Är du medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen har du rösträtt i dessa val.

Proportionellt valsystem

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i kommunfullmäktige efter hur många röster som partierna fått i valet. Antal platser ska stå i proportion till antalet röster.

Om partiet får 20 procent av rösterna så ska partiet också få cirka 20 procent av platserna.