Delta och påverka

Du som bor i kommunen kan på olika sätt påverka och göra din röst hörd. Kommunen verkar på flera olika sätt för att du ska få insyn i hur vi arbetar och vilka beslut som fattas.

Ärendelistor och protokoll

Du kan läsa ärendelistor och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. De publiceras på sidan om Sammanträden & protokoll samt på respektive nämnds sida.

Kontakt med förtroendevalda

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistret.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordförande under fullmäktiges eller nämnders möten under punkten allmänhetens frågestund. Här kan du läsa mer om hur allmänhetens frågestund fungerar.

Lämna synpunkter och förslag

Använd det digitala systemet Ett bättre Vadstena för att lämna ditt förslag, synpunkt eller klagomål. Du kan också ringa, eller mejla in din synpunkt eller besöka oss i kommunhuset.

Sammanträden öppna för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är, enligt lag, alltid öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige sammanträder i Rödtornet.

Hitta tid och plats för fullmäktiges nästa sammanträde.