Arkivbeskrivningar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivningarna ger en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar.

Ladda ner arkivbeskrivningar

arkivbeskrivning-ks (pdf, 55,67 KB)

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

arkivbeskrivning-for-kultur-och-utbildningsnamnden (pdf, 140,63 KB)

Arkivbeskrivning för kultur- och utbildningsnämnden - reviderad-2020-12-17