Earth Week Vadstena

Earth Week; i väntan på Earth Hour

Earth Week är kommunens årliga hållbarhetsvecka i mars som lyfter framtidens frågor kring miljö- och hållbarhet.

2007 grundade WWF Earth Hour som en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars. I Vadstena, liksom på många andra håll, har Earth Hour blivit mycket mer än så. Earth Week erbjuder en veckas konkret miljöengagemang och inspiration till fler klimatsmarta idéer och handlingar.

Tradition är att veckan avslutas med en konsert i Vadstena Klosterkyrka arrangerad i samverkan med Svenska kyrkan i väntan på Earth Hour.

Initiativtagare till Earth Hour är WWF. Läs mer på WWFs hemsida.

Det lokala programmet i Vadstena kommun presenteras på earthweekvadstena.se.