Information om energikrisen

Sverige och Europa befinner sig i en kraftigt ansträngd energisituation, en situation som påverkar oss alla.

Vi upplever rekordhöga elpriser och det finns risk att elen inte räcker till under vissa timmar i vinter.

Därför är det viktigt att var och en gör sitt bästa för att minska sin egen energiförbrukning.. Det finns tre skäl till varför det är så viktigt att alla bidrar:

  • Vi dämpar elkostnaderna.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter.
  • Vi visar solidaritet.

Läs om hur du kan bidra till en minskad elförbrukning