Frågor och svar – Omsorg & stöd

FAQ – Omsorg och stöd

Här hittar du vanliga frågor och svar inom omsorg och stöd.

Mina föräldrar behöver få mer hjälp i det dagliga livet, vart vänder jag mig?

Inom omsorg och stöd i Vadstena finns det olika former av stöd för äldre. Vilket stöd som kan vara aktuellt för dig eller en anhörig är individuellt och kan innebära allt från bostadsanpassning, hemtjänst eller att komma in på ett särskilt boende.

För mer information gå in på Omsorg & stöd eller kontakta biståndskontoret.

Hur beställer jag färdtjänst?

ÖstgötaTrafiken sköter den kommunala färdtjänsten och länsfärdtjänsten och anlitar i sin tur olika entreprenörer. Den inomkommunala färdtjänsten i Vadstena körs av Taxi Motala/Vadstena AB.

Beställning av färdtjänstresa ska göras minst en timme före tidpunkten för avresa och beställning gör du hos beställningscentralen i Mjölby på telefon 0771 -71 10 20. Länsfärdtjänsten trafikeras i regel enligt en given turlista och samordning med anslutande resor sker. Det betyder att du i möjligaste mån får resa med andra resenärer.

Jag har behov av försörjningsstöd. Till vem ska jag vända mig?

Den som inte själv kan tillgodose sitt uppehälle eller kan få det tillgodosett på annat vis har rätt att söka ett behovsprövat ekonomiskt bistånd av socialnämnden för sin försörjning (tidigare kallat socialbidrag).

För mer information, gå in på sidan om Försörjningsstöd eller kontakta biståndskontoret.