Frågor och svar – Bygga & bo

FAQ – Bygga och bo

Här hittar du vanliga frågor och svar som handlar om att bygga och bo.

Jag ska bygga ut mitt hus, men är osäker på om jag behöver bygglov. Vart ska jag vända mig med mina frågor?

För dig som vill bygga nytt eller bygga om krävs bygglov. Bygglovet är ett skriftligt tillstånd för att du ska få bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden. För mer information hänvisar vi till webbsidorna om bygglov eller till bygglovenheten på 0143-150 00.

Jag är intresserad av att flytta till Vadstena. Var hittar jag information om boende och bostäder?

Det finns ett brett utbud av bostäder i Vadstena och priserna är låga i jämförelse med större städer. På sidan om Bostäder och tomter kan du hitta mer information om hyresvärdar, lediga tomter och boende för äldre. Du kan även gå in på sidan Flytta till Vadstena där du kan läsa mer om Vadstena kommuns utbud av bostäder, fritidsaktiviteter, skola och barnomsorg samt se en film om Vadstena.

Vem ska jag kontakta om jag behöver hjälp med sotning?

Kommunen är, i brandförebyggande syfte, ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. På sidan om sotning kan du läsa mer. I Vadstena kommun är det Sot & Vent i Motala som genomför både sotning och brandskyddskontroll. Du kan nå dem på 0141-53780 eller sotovent@telia.com. Det går att ansöka om att få sota själv eller att lämna arbetet till någon annan än den kommunen utsett. Det prövas om du är lämplig och när du blivit godkänd ska arbetet göras på ett säkert sätt. Det är bara själva sotningen du kan göra själv, inte brandskyddskontrollen.