Validering

Du kan få dina erfarenheter och kunskaper synliggjorda, bekräftade och dokumenterade genom validering.

Valideringscentrum i Motala kommun hjälper dig. Kontakta Vuxenutbildningen för mer information.