Flyktingmottagning

Kommunens ansvar för de som kommer till vår kommun som flykting är att hjälpa till med boende och att hjälpa till med praktisk hjälp i samband med det nya livet i Sverige och Vadstena. Kommunen ska även se till att du som vuxen får tillgång till Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Kommunen ska också hjälpa till med skola och barnomsorg för barnen samt andra insatser för barn och ungdomar.

Vadstena Kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen att under 2016 ta emot 23 flyktingar. Varje flykting med uppehållstillstånd som kommer till Vadstena erbjuds kontakt med kommunens flyktingsamordnare. Arbetsförmedlingen är i huvudsak ansvarig för dig som kommer som flykting till Sverige från ett annat land. Hos oss kan du få stöd med:

Du har alltid möjlighet att få hjälp av en tolk när du träffar någon från kommunen.

Flyktingmottagningen ska även se till att du får del av övrig kommunal service som du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.