Insatser för arbetssökande

Om du är arbetssökande och behöver extra stöd för att komma i sysselsättning och arbete så kan du få stöd av kommunen att komma ut i arbetslivet.

Viktigt att tänka på som arbetssökande

Kommunen samarbetar med andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedling och Försäkringskassa för att hitta den bästa lösningen för dig.  Det är viktigt att du är anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Praktik och sysselsättning

Inom kommunen finns olika verksamheter som erbjuder praktik och sysselsättning. Du är välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen för mer information om praktik och sysselsättning.