Förfrågan om praktik

Förfrågan om plats för arbetsförberedande insatser och annan sysselsättning.

Vadstena har en gemensam plattform för arbetsprövning och sysselsättning. Vid behov av plats, använd denna förfrågan. När förfrågan inkommer så fördelas den inom ett team med representanter från kommunens verksamheter som tillhandahåller sysselsättning och praktik inom kommunens verksamhetsområde. Efter fördelning kontaktas sökande och handläggare för gemensam planering.

Använd denna blankett för förfrågan om praktik:

Blankett för förfrågan om praktik m.m.