27/1: Förintelsens minnesdag

27/1: Förintelsens minnesdag

Torsdagen den 27/1, klockan 18.15 på Rådhustorget

Tal av Jane Råsten

Sång av Vadstena vocalis

Andakt med Lars Lingius

Därefter gör vi  en lyktvandring till Klosterkyrkan – medtag egen lykta

Kort avslutning utanför kyrkan

Vi högtidlighåller minnet av alla de enskilda individer som ingår i förintelsens ofattbara statistik.

Vi högtidlighåller minnet av de som blev befriade.

Vi minns att kampen mot hat och mot tanken att det finns vi och dom alltid måste vara levande.