Markanvisning Södra Drottningmarken 2018/2019

Anvisningen är avslutad och mark har tilldelats tre byggherrar.

Vadstena kommun har detaljplanerat den aktuella etappen, Södra Drottningmarken, under 2018. Planens syfte är att skapa en levande stadsdel genom att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och varierade hustyper.

Följande byggherrar har tilldelats mark:

Område E,F – ByggTitanerna AB, bostadsrättsradhus
Område B – RiJo Fastigheter i Vadstena AB, parhus med äganderätt
Område A – Vadstena Fastighets AB, hyresrätter, tillägg till tidigare direktanvisning

Här finns gällande detlajplan för området.

Tomtmarken är planerad att vara färdigställd till juni 2019 och byggstart för projekten förväntas under 2019.