Anslutning av fastighet

Vadstena kommuns fibernät finns tillgängligt på många platser både på landsbygden och i tätorten. Under våren 2017 tog kommunstyrelsen beslut att fibernät ska etableras helt i Vadstena tätort, liksom på flera ytterligare delar av landsbygden.

I takt med ytterligare utbyggnad genomförs kommer fibernätet att bli tillgängligt på alltfler platser och just nu pågår flera projekt för att etablera fibernätet i olika områden. Där fibernätet sen är etablerat kan samtliga adresser erbjudas anslutning.

Pågående fiberanslutningar

Till dig som beställt en fiberanslutning men som ännu inte blivit kontaktade kan informeras att arbetet pågår och att du kommer att få besök av en projektör för att planera anslutningen av din fastighet. Grävsträckan fram till de olika fastigheterna varierar vilket gör att det är svårt att ange när anslutningen kommer att göras. Andra omständigheter som gör att det är svårt att här ange någon tid är att det t ex kan också återstå att sluta avtal med markägare och att det i vissa fall krävs tillstånd från Trafikverket och/eller andra myndigheter för byggnationen.

Frågor om detta kan ställas till bredbandsinfo@vadstena.se eller per tel 070-824 10 10