Anslutning av fastighet

Vadstena kommuns fibernät finns tillgängligt på många platser både på landsbygden och i tätorten. Under våren 2017 tog kommunstyrelsen beslut att fibernät ska etableras helt i Vadstena tätort, liksom på flera ytterligare delar av landsbygden.

I takt med ytterligare utbyggnad genomförs kommer fibernätet att bli tillgängligt på alltfler platser och just nu pågår flera projekt för att etablera fibernätet i olika områden. Där fibernätet sen är etablerat kan samtliga adresser erbjudas anslutning.

Genomföra anslutning

Om du är intresserad av anslutning till kommunens fibernät så ska du skicka in en intresseanmälan till kommunen. Blankett för detta hittar du på vår hemsida under avdelningen för e-tjänster.

När intresseanmälan kommit in till kommunen genomförs en kontroll av förutsättningarna och du får svar från en projektör. Om anslutning bedöms som möjlig kan du välja att gå vidare och göra beställning. I förekommande fall tar även en projektör kontakt för att boka besök på plats.

För att en beställning sen ska vara komplett så ska även ett ledningsrättsavtal signeras och skickas in till kommunen. Ledningsrättsavtal finns att hämta på kommunens hemsida under avdelningen för e-tjänster.

Grävarbete egen mark

Efter godkänd beställning levereras fibernätets bredbandsslang fram till tomtgränsen. Därifrån ansvarar fastighetsägaren själv för arbetet att gräva in bredbandsslangen till huset. Materiel för detta kan hämtas hos kommunen.  Observera att fiberbeställning och ledningsrättsavtal ska vara klara innan arbete kan påbörjas.