Studiedagar

Personalen har fem studiedagar per år. För att underlätta för både personal och vårdnadshavare har studiedagarna samma datum för både förskolan och grundskolan. Se datum här!

Om du inte som vårdnadshavare kan lösa omsorgen för ditt barn  på studiedagarna  anmäler du ditt behov på din förskola. På studiedagar har vi endas en förskola öppen och då främst med vikarier som personal.